🐉 HỖ TRỢ NẠP TIÊU TỪ 15.11 ~ 19.11

image bai viet
11/15/2023 2:20:21 PM
Sự Kiện

🐉 HỖ TRỢ NẠP TIÊU TỪ 15.11 ~ 19.11

 
QTV cập nhật mới sự kiện hỗ trợ đặc biệt đến quý anh hùng, trong thời gian sự kiện khi tổng NẠPtổng TIÊU ""Long Kim"" của anh hùng đạt mốc sẽ nhận ngay phần quà tương ứng.
 
🎁 Quà 1: NẠP 3200 Long Kim TIÊU 3500 Long Kim
- Cặp tín vật phụ trợ Huyết Nguyệt + Vọng Nguyệt
- 3 ngọc mở ô tín vật
- 200 Phong Ấn Châu Tuyệt
 
🎁 Quà 2: NẠP 3400 Long Kim TIÊU 4000 Long Kim
- Bộ 4 tín vật [Chân] Cung Hoàng Đạo
- 200 Phong Ấn Châu (Tuyệt)
- 50 Thẻ Thưởng (X20)
 
🎁 Quà 3: NẠP 3500 Long Kim TIÊU 4200 Long Kim
- Bộ 4 tín vật Côn Lôn Sơn 10 (Cấp S)
- 200 Phong Ấn Châu (Tuyệt)
- 50 Thẻ Thưởng (X20)
 
📌 Thể Lệ:
- Không tích lũy mốc cao nhất (mốc quà 3) để nhận tất cả các bộ quà.
- QTV sẽ dựa trên 2 điều kiện Nạp - Tiêu để tính theo mốc quà anh hùng sẽ nhận.
- Để nhận các cặp quà anh hùng cần Nạp và Tiêu như sau:
 
⚡ Quà 1 + 2: Cần Nạp 6600 Long Kim - Cần Tiêu 7500 Long Kim
⚡ Quà 1 + 3: Cần Nạp 6700 Long Kim - Cần Tiêu 7700 Long Kim
⚡ Quà 2 + 3: Cần Nạp 6900 Long Kim - Cần Tiêu 8200 Long Kim
⚡ Quà 1 + 2 + 3: Cần Nạp 10.100 Long Kim - Cần Tiêu 11.700 Long Kim
 
🎋 Ví dụ: Nạp 7000 Long Kim nhưng Tiêu phí đạt 3600 Long Kim, như vậy anh hùng sẽ nhận quà mốc 1 (Thỏa 1 trong 2 điều kiện Nạp - Tiêu của mốc).
 
Nạp Tiêu Vật Phẩm Số Lượng
3200 Long Kim
3500 Long Kim
Huyết Nguyệt Cổ Thư 1
Vọng Nguyệt Cổ Thư 1
Hắc Long Ngọc 1
Tiềm Long Ngọc 1
Kim Long Ngọc 1
Phong Ấn Châu (Tuyệt) 200
3400 Long Kim
4000 Long Kim
[Chân] Trường Sinh Danh của Chương Gia Nghị 1
[Chân] Châu La bàn của Sanh Mão Đỗ 1
[Chân] Trống Thái Cực của Mai Lan 1
[Chân] Cung Hoàng Đạo của Khâu Tiễn 1
Phong Ấn Châu (Tuyệt) 200
Thẻ Thưởng (X20) 50
3500 Long Kim
4200 Long Kim
Nhẫn Vĩnh Hằng Hồ Ly [10s] 1
Ma Diện Ngọc [10s] 1
Song Phá Hạt [10s] 1
Nón Hắc Ngô Công [10s] 1
Phong Ấn Châu (Tuyệt) 200
Thẻ Thưởng (X20) 50
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.