🐸 TUẦN BUỒN CỦA "ĐIỀN KÊ"

image bai viet
12/11/2023 3:59:36 PM
Tin Tức

🐸 TUẦN BUỒN CỦA "ĐIỀN KÊ"

️Trong 5 ngày sự kiện diễn ra số lượng Điền Kê đã bị tiêu diệt trên 2 máy chủ như sau:
 
🗡 72065 Điền Kê bị tiêu diệt - Hợp Long
🗡 52936 Điền Kê bị tiêu diệt - Thần Long
 
Trưởng lão Điền Kê vẫn chưa chịu thỏa hiệp, do vậy hãy mạnh tay hơn nữa với tất cả Điền Kê tại bản đồ Côn Lôn trước 12.12.2023
 
Thông tin sự kiện: https://9d.dzogame.vn/%F0%9F%90%B8su-kien-tieu-diet-dien-ke-doc-25254
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.