🛒 MỞ BÁN 3 GÓI ĐẶC BIỆT: VŨ KHÍ | DƯỢC PHẨM | HIỆP NHÂN

image bai viet
11/23/2023 9:58:28 AM
Sự Kiện

🛒 MỞ BÁN 3 GÓI ĐẶC BIỆT: VŨ KHÍ | DƯỢC PHẨM | HIỆP NHÂN

🛒 MỞ BÁN 3 GÓI ĐẶC BIỆT: VŨ KHÍ | DƯỢC PHẨM | HIỆP NHÂN

Thời gian mở bán: từ ngày 23.11.2023 đến 23:59 ngày 26.11.2023.
🎁 Mở bán tại mục "Shop Kỳ Bí" webshop 9D. https://9d.dzogame.vn/web-shop/shop-ky-bi

Khi mua gói thành công Long Kim sẽ bị trừ nhưng gói không chuyển ngay vật phẩm về nhân vật. QTV sẽ tiến hành trả quà từ 27.11.2023.

 

🎏 Cách Mua Hàng:

- Tiến hành đăng nhập webshop 9D để mua gói trên.
- Giới hạn 1 HashID / gói.
- Gói chỉ mở bán bằng "Long Kim" không mở bán bằng "Long Ngân" với gói trên.

🍀 Cách Nhận Quà:
- Quà sẽ được trả từ ngày 27.11.2023 sau khi công bố danh sách.

💥 Với gói Hiệp Nhân:

- Khi mua gói này, nếu tài khoản chưa có Hiệp Nhân. Sẽ được hỗ trợ mở ngay Hiệp Nhân Lv100 tương ứng với số gói mua.
- Khi nhân vật đã có đủ Hiệp Nhân và Level >100. QTV không hỗ trợ + thêm 100 Level vào Hiệp Nhân đã mở.
- Nếu chưa mở hết Hiệp Nhân, QTV sẽ dựa vào gói mua để hỗ trợ mở các Hiệp Nhân còn lại với lv 100.

💰 Giá Bán Gói Hỗ Hiệp Nhân Lv100: 947 "Long Kim" ~ 94.700 VND (Giới Hạn 1 HashID / 6 Gói)

💰 Giá Bán Gói Tín Vật + Vũ Khí: 2245 "Long Kim" ~ 224.500 VND (Giới Hạn 1 HashID / 1 Gói)

💰 Giá Bán Gói Dược Phẩm PK: 1029 "Long Kim" ~ 102.900 VND (Giới Hạn 1 HashID / 3 Gói)
 

 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.