Alpha Test Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame

image bai viet
4/14/2021 3:34:25 PM
Sự Kiện

Alpha Test Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame

Thời Gian Sự Kiện:

  • Bắt đầu: ngày 13/4/2021
  • Kết thúc: ngày 20/4/2021

Thời Gian Mở Server:

  • Sáng 8h - 10h
  • Chiều 15h - 17h
  • Tối 19h - 22h

Cách Thức Tham Gia:

Để có thể vào Alpha Test các bằng hữu cần:

1) Download Dzolauncher tại link sau : Giới Thiệu Launcher - Dzogame

2) Sau khi Download Dzolauncher, quý bằng hữu cần phải đăng nhập bằng Tài Khoản AlphaTest để tải và vào game.

Các Bằng Hữu có thể xem danh sách nhận tài khoản test tại link sau: Danh Sách Trúng Giải Tham Gia Event AlphaTest - Google Sheets

 

 

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.