Cập Nhật "THANH LONG BẢO RƯƠNG MỚI"

image bai viet
10/21/2021 1:55:38 PM
Sự Kiện

Cập Nhật "THANH LONG BẢO RƯƠNG MỚI"

Quý Bằng Hữu thân mến, BQT 9D - Dzogame đã cập nhật lại vật phẩm "Thanh Long Bảo Rương Mới" tại Kỳ Trân Các. Cụ thể, "Thanh Long Bảo Rương Cũ" sẽ được thay đổi bằng "Thanh Long Bảo Rương Mới". Chi tiết vật phẩm có trong rương Mới, quý Bằng Hữu vui lòng tham khảo tại bài viết này.  

Tham gia khai mở "Thanh Long Bảo Rương Mới" để có thể nhận được những vật phẩm vô cùng giá trị nào!!!.  Mua ngay tại "Kỳ Trân Các".

*Giá Mới: 599 Long Kim/ Rương ~ Giá Cũ 999 Long kim / Rương

*Combo "Thanh Long Bảo Rương Mới - Thiên Hải Phong Ấn"/ 5990 Long Kim.

*Chi Tiết Vật Phẩm Có Trong "Thanh Long Bảo Rương Mới":

  • Thanh Long Thần Binh Hạp

  • Thanh Long Thần Trang Hạp

      

 

   

 

Thanh Long Bảo Rương Mới Trạng Thái Giao Dịch
Toàn Năng Đơn
Long Ngọc Thần Hạp
 Thanh Long Thần Binh Hạp
Thanh Long Thần Trang Hạp
Lam Thạch  Mảnh Hạp
Hộp Chứa Vũ khí Bạch  Long (Chưa Luyện)
Thanh Long  Bảo Vật Hạp
Hộp Chứa Tín Vật Thiên Hải (Chưa Luyện)
Côn Lôn Tín Vật Hạp (level 2~5)
[Hạng 5] Hồn Vệ Mảnh
Ảo Hoàng Long Nang Nam (30 ngày)
Ảo Hoàng Long Nang Nữ (30 ngày)
Hộp Hộ Vệ Châu (Tuyệt) 30 ngày
Hộp Kỳ Lân Thiên Danh
Phong Ấn Châu (Tuyệt)
Thanh Long Ngân Tiền Nang Không
 
Ngoài ra các vật phẩm sau đây sẽ được mở khóa giao dịch khi Bằng Hữu nhận được từ "Thanh Long Bảo Rương" bao gồm:
  • Hộp Chứa Vũ khí Bạch  Long (Chưa  Luyện): Chỉ hộp chứa phôi vũ khí Bạch Long Random mới mở khóa giao dịch, Các loại phôi vũ khí Bạch Long vẫn khóa giao dịch.
  • Hộp Chứa Tín Vật Thiên Hải (Chư a Luyện): Chỉ hộp chứa phôi tín vật Thiên Hải Random mới mở khóa giao dịch, Các loại phôi tín vật Thiên Hải vẫn khóa giao dịch.
Thanh Long Bảo Vật Hạp
Vật Phẩm Trạng Thái Giao Dịch
Thổ Hành Châu
Phong Hành Châu
Hỏa Hành Châu
Hàn Hành Châu
Thủy Hành Châu
Hải Hành CHâu

 

Kỳ Lân Thiên Danh Hạp
Vật Phẩm Trạng Thái Giao Dịch
Thiên Thú (1 ngày)
Càn Khôn (1 ngày)
Hồng Mông Khởi Thủy (1 ngày)
Thiên Ma (1 ngày)
Huyết Thiên (1 ngày)
 
 
Long Ngọc Thần Hạp
Vật Phẩm Trạng Thái Giao Dịch
Hắc Long Ngọc
Tiềm Long Ngọc
Kim Long Ngọc
 
Đặc Biệt "Hộp Vũ Khí Thanh Long và Tín Vật Thanh Long" đều mở khóa giao dịch:
 
Thanh Long Thần Binh Hạp
Vật Phẩm Trạng Thái Giao Dịch
Thanh Long Thần Đao +1~10
Thanh Long Thần Bổng +1~10
Thanh Long Thần Quyền +1~10
Thanh Long Đoản Kiếm +1~10
Thanh Long Thần Thủ +1~10
Thanh Long Song Hoàn +1~10
Thanh Long Thần Thương +1~10
Thanh Long Thần Côn +1~10
Thanh Long Thần Cương +1~10
Thanh Long Thần Kiếm +1~10

Thanh Long Thần Trang Hạp
Vật Phẩm Trạng Thái Giao Dịch
Thanh Long Thần Hoàn
Thanh Long Thần Phù
Thanh Long Hạng Liên

 

*Đổi "Thanh Long Kim Tiền" tại NPC Hợp Phì:
 
Tài Nguyên Vật Phẩm Nhận Được
Thanh Long Ngân Tiền x10  Thanh Long Kim Tiền  x1
Thanh Long Kim Tiền x250  Toàn Năng Đơn x1
Thanh Long Kim Tiền x200 Long Ngọc Thần Hạp x1
Thanh Long Kim Tiền x150 Thanh Long Thần Binh Hạp x1
Thanh Long Kim Tiền x150 Thanh Long Thần Trang Hạp x1
Thanh Long Kim Tiền x125  Lam Thạch Mảnh Hạp x1
Thanh Long Kim Tiền x50  Thổ Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x50  Phong Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x50  Hỏa Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x50  Hành Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x30 Thủy Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x30  Hải Hành Châu x1
Thanh Long Kim Tiền x30  Hộp Hộ Vệ Châu (Tuyệt) 30 ngày x1
Thanh Long Kim Tiền x15   Ảo Hoàng Long Nang Nam (30 ngày) x1
Thanh Long Kim Tiền x15  Ảo Hoàng Long Nang Nữ (30 ngày) x1
Thanh Long Kim Tiền x5  Kỳ Lân Thiên Danh x1
Thanh Long Kim Tiền x2  Bạch Hổ Châu (Tuyệt) x1 - 7 ngày
Thanh Long Kim Tiền x2  Huyền Vũ Châu (Tuyệt) x1 - 7 ngày
Thanh Long Kim Tiền x2  Thanh Long Châu (Tuyệt) x1 - 7 ngày
Thanh Long Kim Tiền x2  Kim Long Châu (Tuyệt) x1 - 7 ngày
Thanh Long Kim Tiền x2  Chu Tước Châu (Tuyệt) x1 - 7 ngày
Thanh Long Kim Tiền x1 Phong Ấn Châu (Tuyệt) x5
 

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.