CỬA HÀNG MÙA 1 Đặc Biệt Tại Máy Chủ Mùa Giải

image bai viet
9/6/2022 9:11:44 PM
Sự Kiện

CỬA HÀNG MÙA 1 Đặc Biệt Tại Máy Chủ Mùa Giải

CỬA HÀNG MÙA 1 tại máy chủ Mùa Giải 'CỬU LONG - Mùa 1' sẽ được mở bán giới hạn các vật phẩm với giá hỗ trợ giảm từ ~50% so với giá gốc.
  • Chú Ý: tại Kỳ Trân Các chọn mục 'CỬA HÀNG MÙA 1' chỉ những vật phẩm trong cửa hàng này tại máy chủ Đặc Biệt mới được hỗ trợ về giá. BQT sẽ tiến hành thông báo về những vật phẩm mở bán tiếp theo tại máy chủ do vậy quý Bằng Hữu vui lòng theo dõi tin tức nhé.
Các Vật Phẩm Mở Bán Với Giá Hỗ Trợ Từ 06/09/2022 Đến 05/12/2022 Như Sau:
 
Vật Phẩm Giá Cũ Giá Tại 'Cửa Hàng Mùa 1' Thời Gian Mở Bán Kết Thúc Mở Bán
Hoàng Long Bảo Rương 399 199 06/09/2022 13/09/2022
Hoàng Long Bảo Rương (5+1) 1.990 990 06/09/2022 13/09/2022
Hoàng Long Bảo Rương (15+4) 5.999 2.985 06/09/2022 13/09/2022
Hoàng Long Bảo Rương (30+9) 11.970 5.970 06/09/2022 13/09/2022
Hộ Vệ Hạp (1) 599 299 06/09/2022 05/12/2022
Hộ Vệ Hạp (20) 9.999 4.799 06/09/2022 05/12/2022
Cây Ảo Ảnh (1) 1.999 449 06/09/2022 06/10/2022
Cây Ảo Ảnh (10+1) 19.990 3.999 06/09/2022 06/10/2022
Cửu Long Thiên Hạ (15 ngày) 1.999 1.000 06/09/2022 05/12/2022
Cửu Long Thiên Hạ (30 ngày) 2.999 1.500 06/09/2022 05/12/2022
Cửu Long Thiên Hạ (60 ngày) 3.999 2.000 06/09/2022 05/12/2022
Cửu Long Thiên Hạ (90 ngày) 5.999 3.000 06/09/2022 05/12/2022
(Mới) Gói Cửu Long Thiên Hạ (30 ngày) 3.999 2.000 06/09/2022 05/12/2022
(Mới) Gói Cửu Long Thiên Hạ (60 ngày) 5.999 3.000 06/09/2022 05/12/2022
Kinh Nghiệm Đơn (1 ngày) 499 250 06/09/2022 05/12/2022
Kinh Nghiệm Đơn (7 ngày) 999 500 06/09/2022 05/12/2022
Kinh Nghiệm Đơn (30 ngày) 1.499 750 06/09/2022 05/12/2022
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kĩ Năng (1 ngày) 499 250 06/09/2022 05/12/2022
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kĩ Năng (7 ngày) 999 500 06/09/2022 05/12/2022
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kĩ Năng (30 ngày) 1.499 750 06/09/2022 05/12/2022
Khởi Tạo Ngũ Khí 2.499 1.250 06/09/2022 05/12/2022
Hoa Đà Đan (10) 1.399 700 06/09/2022 05/12/2022
Ngộ Ý Đơn 1.499 750 06/09/2022 05/12/2022
Hấp Huyết Thần Đan (5) 199 100 06/09/2022 05/12/2022
Hấp Khí Thần Đan (5) 199 100 06/09/2022 05/12/2022
Đại Hấp huyết Thần đan (5) 590 295 06/09/2022 05/12/2022
Đại Hấp khí Thần đan (5) 490 245 06/09/2022 05/12/2022
Hoàn Nguyên Châu 999 500 06/09/2022 05/12/2022
Hoàn Nguyên Châu (5) 4.799 2.400 06/09/2022 05/12/2022
Hấp Huyết Thần Đan (50) 1.999 1.000 06/09/2022 05/12/2022
Hấp Khí Thần Đan (50) 1.999 1.000 06/09/2022 05/12/2022
Hoán Đổi Danh Hiệu 299 150 06/09/2022 05/12/2022
Tiêu Cục Môn Bài (10) 49 25 06/09/2022 05/12/2022
Tiêu Cục Môn Bài (50) 239 120 06/09/2022 05/12/2022
Vô Danh Thần Châm (10) 349 175 06/09/2022 05/12/2022
Vô Danh Thần Châm (50) 1.490 745 06/09/2022 05/12/2022
Triệu hồi lệnh (30) 699 350 06/09/2022 05/12/2022
Triệu hồi lệnh (100) 1.999 1.000 06/09/2022 05/12/2022
Sư Tử Hống (Bạch Đạo) (10) 149 75 06/09/2022 05/12/2022
Sư Tử Hống (Hắc Đạo) (10) 149 75 06/09/2022 05/12/2022
Sư Tử Hống (Bang Phái) (10) 99 50 06/09/2022 05/12/2022
Sư Tử Hống (V.Lâm) (10) 199 100 06/09/2022 05/12/2022
Thẻ thưởng vật phẩm (5) 999 500 06/09/2022 05/12/2022
Thẻ thưởng vật phẩm (10) 1.799 900 06/09/2022 05/12/2022
Thẻ thưởng vật phẩm (50) 7.999 4.000 06/09/2022 05/12/2022
Xích Long Bảo Châu 2.999 1.500 06/09/2022 05/12/2022
Thanh Long Bảo Châu 1.999 1.000 06/09/2022 05/12/2022
Thay đổi ngoại hiệu sư đồ 1.199 600 06/09/2022 05/12/2022
Đá cổ bảo quản (Kim) 499 250 06/09/2022 05/12/2022
Công cụ phân giải (Kim) (1) 299 150 06/09/2022 05/12/2022
Công cụ phân giải (Kim) (10+1) 2.990 1.495 06/09/2022 05/12/2022
Mở rộng túi phân giải 999 500 06/09/2022 05/12/2022
Bí kíp chế tạo 449 225 06/09/2022 05/12/2022
Bí kíp chế tạo (10+1) 4.490 2.245 06/09/2022 05/12/2022
Phiếu kư gửi đặc biệt (15 ngày) 899 450 06/09/2022 05/12/2022
Huyết Long 249 125 06/09/2022 05/12/2022
Huyết Long (10+1) 2.490 1.245 06/09/2022 05/12/2022
Huyết Long (30+5) 7.470 3.735 06/09/2022 05/12/2022
Huyết Long (50+10) 12.450 6.225 06/09/2022 05/12/2022
Hồi Lực Đơn (10) 49 25 06/09/2022 05/12/2022
Hồi Lực Đơn (100+5) 490 245 06/09/2022 05/12/2022
Kỳ Lân Ngân Kiện 99 50 06/09/2022 05/12/2022
Kỳ Lân Ngân Kiện (10+1) 990 495 06/09/2022 05/12/2022
Quỷ Ảnh Nang (Nam) (30 ngày) 499 250 06/09/2022 05/12/2022
Quỷ Ảnh Nang (Nữ) (30 ngày) 499 250 06/09/2022 05/12/2022
Quỷ Ảnh Nang (Nam) (90 ngày) 1.299 650 06/09/2022 05/12/2022
Quỷ Ảnh Nang (Nữ) (90 ngày) 1.299 650 06/09/2022 05/12/2022
Phong Ấn Châu (Lớn) 199 100 06/09/2022 05/12/2022
Phong Ấn Châu (Lớn) (10+1) 1.990 995 06/09/2022 05/12/2022
Phong Ấn Châu (Lớn) (30+5) 5.970 2.985 06/09/2022 05/12/2022
Cuồng Vũ Châu (Kim) 149 75 06/09/2022 05/12/2022
Cuồng Vũ Châu(Kim) (10+1) 1.490 745 06/09/2022 05/12/2022
Huyền Vũ Thần Thú Đơn (30ngày) 999 500 06/09/2022 05/12/2022
Thanh Long Bạch Hổ Đơn (30ngày) 1.499 750 06/09/2022 05/12/2022
Gói Tứ Linh Đơn 2.299 1.150 06/09/2022 05/12/2022
Mảnh Huyết Ngọc 199 100 06/09/2022 05/12/2022
Huyết Ngọc Hạp 1.599 800 06/09/2022 05/12/2022
Long Lân 999 500 06/09/2022 05/12/2022
Long Lân (3) 2.849 1.425 06/09/2022 05/12/2022
Long Lân (5) 4.499 2.250 06/09/2022 05/12/2022
Long Lân (10) 8.499 4.250 06/09/2022 05/12/2022
Long Lệ 1.499 750 06/09/2022 05/12/2022
Thiết hoàn kết 799 400 06/09/2022 05/12/2022
Ngọc Hoàn Quyết (Kim) 1.499 750 06/09/2022 05/12/2022
Tín Vật Bang Phái 299 150 06/09/2022 05/12/2022
Tín Vật Bang Phái(10+1) 2.990 1.495 06/09/2022 05/12/2022
[Hạng 3] Nguyên Liệu Cường Hóa (10) 499 250 06/09/2022 05/12/2022
[Hạng 2] Nguyên Liệu Cường Hóa (10) 299 150 06/09/2022 05/12/2022
[Hạng 1] Nguyên Liệu Cường Hóa (10) 199 100 06/09/2022 05/12/2022
[Cấp 4] Đá Cường Hóa (10) 199 100 06/09/2022 05/12/2022
[Cấp 5] Đá Cường Hóa (10) 299 150 06/09/2022 05/12/2022
[Cấp 6] Đá Cường Hóa (10) 499 250 06/09/2022 05/12/2022
Nhị Sư Lệnh 1.499 750 06/09/2022 05/12/2022
Nhất Sư Lệnh 999 500 06/09/2022 05/12/2022
Vô Cực Thạch 199 100 06/09/2022 05/12/2022
Vô Cực Thạch (5) 599 300 06/09/2022 05/12/2022
Tăng Kinh Nghiệm Anh Hùng Đoàn (Thấp) 499 250 06/09/2022 05/12/2022
Tăng Kinh Nghiệm Anh Hùng Đoàn (Trung) 2.399 1.200 06/09/2022 05/12/2022
Tăng Kinh Nghiệm Anh Hùng Đoàn (Cao) 4.499 2.250 06/09/2022 05/12/2022
Tăng Ngũ Khí Anh Hùng Đoàn (Thấp) 2.499 1.250 06/09/2022 05/12/2022
Tăng Ngũ Khí Anh Hùng Đoàn (Trung) 4.499 2.250 06/09/2022 05/12/2022
Vé Mở Ô 999 500 06/09/2022 05/12/2022
Ngọa Long Ngọc 4.999 2.500 06/09/2022 05/12/2022
Vô Hồn (1) (1) 199 100 06/09/2022 05/12/2022
Vô Hồn (2) (1) 249 125 06/09/2022 05/12/2022
Vô Hồn (1) (10+1) 1.990 995 06/09/2022 05/12/2022
Vô Hồn (2) (10+1) 2.490 1.245 06/09/2022 05/12/2022
Thạch Hồn (1) 199 100 06/09/2022 05/12/2022
Thạch Hồn (10+1) 1.990 995 06/09/2022 05/12/2022
Thạch Hồn (30+5) 5.499 2.750 06/09/2022 05/12/2022
Tiêu Diêu Hồn (1) 699 350 06/09/2022 05/12/2022
Thiên Tinh Kính (1) 249 125 06/09/2022 05/12/2022
Thiên Tinh Kính (10+1) 2.490 1.245 06/09/2022 05/12/2022
Sinh Tử Bài (1) 149 149 06/09/2022 05/12/2022
Sinh_Tử_Bài_(5) 249 249 06/09/2022 05/12/2022
(Chân) Sinh Tử Bài (1) 299 299 06/09/2022 05/12/2022
(Chân) Sinh Tử Bài (5) 499 499 06/09/2022 05/12/2022
(Cực) Sinh Tử Bài (1) 599 599 06/09/2022 05/12/2022
(Cực) Sinh Tử Bài (5) 999 999 06/09/2022 05/12/2022
Đấu Tà Linh 249 249 06/09/2022 05/12/2022
Đấu Tà Linh (5) 999 999 06/09/2022 05/12/2022
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.