ĐIỀU CHỈNH KỆ HÀNG "KỲ TRÂN CÁC"

image bai viet
9/14/2023 2:34:59 PM
Sự Kiện

ĐIỀU CHỈNH KỆ HÀNG "KỲ TRÂN CÁC"

BQT xin thông báo, hoạt đông mới nhằm cập nhật lại kệ hàng Kỳ Trân Các sẽ diễn ra từ 18/09/2023.

🎖️ Đây là một trong các hoạt động mới nhằm điều chỉnh tốt hơn các mục hiển thị và chức năng trong cửa hàng Kỳ Trân Các, QTV sẽ tiến hành tạm đóng những vật phẩm không phù hợp với phiên bản hiện tại. Đồng thời các vật phẩm được duy trì mở bán sẽ được sắp xếp tinh giản hơn, hỗ trợ các anh hùng có thể truy cập nhanh và mua ngay vật phẩm mong muốn.

🔹Mua nhanh các vật phẩm cần thiết trước thời gian trên: https://9d.dzogame.vn/web-shop
 
🔸Chi tiết các vật phẩm Tạm Đóng và Duy Trì Bán xem ngay tại đây:
 
Tên Việt Nam Trạng Thái
Thẻ thưởng vật phẩm (50) Đóng
Thẻ thưởng vật phẩm (10)(Đề xuất) Đóng
Vô Cực Thạch (5) Đóng
Vô Cực Thạch Mở Bán
Vô Hồn (2) (10+1) Mở Bán
Vô Hồn (1) (10+1) Mở Bán
Vô Hồn (2) (1) Đóng
Vô Hồn (1) (1) Đóng
Ngọc Hoàn Quyết (Kim)(Đề xuất) Mở Bán
Thiết hoàn kết Mở Bán
Long Lệ Đóng
Long Lân (10) Đóng
Long Lân (5) Đóng
Long Lân (3) Đóng
Long Lân Đóng
Huyết Long (50+10) Đóng
Huyết Long (30+5) Đóng
Huyết Long (10+1) Đóng
Huyết Long Đóng
Công cụ phân giải (Kim) (10+1) Đóng
Công cụ phân giải (Kim) (1) Đóng
Đá cổ bảo quản (Kim) Đóng
Thanh Long Bảo Châu Đóng
Xích Long Bảo Châu Đóng
Hoàn Nguyên Châu (5) Mở Bán
Hoàn Nguyên Châu Đóng
Hoàng Long Bảo Rương (30+9) Đóng
Hoàng Long Bảo Rương (15+4) Đóng
Hoàng Long Bảo Rương (5+1) Đóng
Hoàng Long Bảo Rương Đóng
Bạch Long Bảo Rương(30+9)(Đề xuất) Đóng
Bạch Long Bảo Rương(5+1)(Đề xuất) Mở Bán
Bạch Long Bảo Rương(Đề xuất) Đóng
Hộ Vệ Hạp (20) Đóng
Hộ Vệ Hạp (1) Đóng
Cây Ảo Ảnh(10+1) Đóng
Cây Ảo Ảnh Đóng
Thanh Long Bảo Rương(30+5) Đóng
Thanh Long Bảo Rương(10+1) Mở Bán
Thanh Long Bảo Rương Đóng
Nhánh Cây Hoàng Kim 1 Đóng
Nhánh Cây Hoàng Kim 10 + 1 Mở Bán
Cổ Vật Hạp Của Tứ Vệ Thần 1 Đóng
Cổ Vật Hạp Của Tứ Vệ Thần 11 Đóng
Cổ Vật Hạp Của Tứ Vệ Thần 35 Đóng
Ngọa Long Ngọc(Đề xuất) Mở Bán
Vé Mở Ô Mở Bán
Tăng Ngũ Khí Anh Hùng Đoàn (Trung) Mở Bán
Tăng Ngũ Khí Anh Hùng Đoàn (Thấp) Đóng
Tăng Kinh Nghiệm Anh Hùng Đoàn (Cao) Đóng
Tăng Kinh Nghiệm Anh Hùng Đoàn (Trung) Mở Bán
Tăng Kinh Nghiệm Anh Hùng Đoàn (Thấp) Đóng
Nhất Sư Lệnh Đóng
Nhị Sư Lệnh Đóng
Quỷ Ảnh Nang (Nữ) (90 ngày) Đóng
Quỷ Ảnh Nang (Nam) (90 ngày) Đóng
Quỷ Ảnh Nang (Nữ) (30 ngày) Mở Bán
Quỷ Ảnh Nang (Nam) (30 ngày) Mở Bán
Hồi Lực Đơn (100+5) Đóng
Hồi Lực Đơn (10) Mở Bán
Phiếu ký gửi đặc biệt (15 ngày) Đóng
Mở rộng túi phân giải Mở Bán
Thay đổi ngoại hiệu sư đồ Mở Bán
Sư Tử Hống (Võ Lâm) (10) Mở Bán
Sư Tử Hống (Bang Phái) (10) Đóng
Sư Tử Hống (Hắc Đạo) (10) Đóng
Sư Tử Hống (Bạch Đạo) (10) Đóng
Triệu hồi lệnh (100) Đóng
Triệu hồi lệnh (30) Mở Bán
Vô Danh Thần Châm (50) Đóng
Vô Danh Thần Châm (10) Đóng
Tiêu Cục Môn Bài (50) Mở Bán
Tiêu Cục Môn Bài (10) Đóng
Danh Hiệu Hoán Đổi Mở Bán
Ngộ Ý Đơn Đóng
Hoa Đà Đan (10) Đóng
Khởi Tạo Ngũ Khí Đóng
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kỹ Năng (30 ngày) Đóng
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kỹ Năng (7 ngày) Đóng
Gói Tăng Kinh Nghiệm Kĩ Năng (1 ngày) Đóng
Kinh Nghiệm Đơn (30 ngày) Đóng
Kinh Nghiệm Đơn (7 ngày) Đóng
Kinh Nghiệm Đơn (1 ngày) Đóng
Tín Vật Bang Phái(10+1) Đóng
Tín Vật Bang Phái Đóng
Cuồng Vũ Châu(Kim) (10+1) Đóng
Bí kíp chế tạo (10+1) Đóng
Thiên Tinh Kính (10+1) Đóng
Thiên Tinh Kính (1)(Đề xuất) Đóng
Tiêu Diêu Hồn (1) Đóng
Thạch Hồn (30+5)(Đề xuất) Đóng
Thạch Hồn (10+1) Đóng
Thạch Hồn (1) Đóng
Kim Phiến (Tuyệt)(10+1) Mở Bán
Kim Phiến (10+1) Mở Bán
Kỳ Lân Ngân Kiện (10+1) Đóng
Kỳ Lân Ngân Kiện Đóng
Sinh Tử Bài (1) Đóng
Sinh_Tử_Bài_(5) Đóng
(Chân) Sinh Tử Bài (1) Đóng
(Chân) Sinh Tử Bài (5) Mở Bán
(Cực) Sinh Tử Bài (1) Đóng
(Cực) Sinh Tử Bài (5) Mở Bán
Đấu Tà Linh Đóng
Đấu Tà Linh (5) Đóng
Cự bạch tửu Đóng
Cự bạch tửu (tuyệt) Đóng
Cự bạch tửu (Cực) Đóng
(Mới) Gói Cửu Long Thiên Hạ (60 ngày)(Đề xuất) Đóng
(Mới) Gói Cửu Long Thiên Hạ (30 ngày) Mở Bán
Cửu Long Thiên Hạ (90 ngày) Đóng
Cửu Long Thiên Hạ (60 ngày) Đóng
Cửu Long Thiên Hạ (30 ngày) Đóng
Cửu Long Thiên Hạ (15 ngày) Mở Bán
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.