ĐIỀU CHỈNH "KỲ TRÂN CÁC"

image bai viet
11/23/2021 4:37:06 PM
Tin Tức

ĐIỀU CHỈNH "KỲ TRÂN CÁC"

BQT 9D - Dzogame, xin thông báo thay đổi cách thức mua vật phẩm tại "Kỳ Trân Các" từ ngày 23/11/2021.

Thông tin chi tiết như sau: 

  • Các vật phẩm thuộc mục " Shop Sự Kiện" sẽ chỉ có thể mua được bằng (Long Kim). Chỉ những vật phẩm sự kiện mới mở bán trong mục này.
  • Vật phẩm ở các danh mục khác ngoài mục "Shop Sự Kiện" có thể mua được bằng Long Kim và Long Ngân (theo quy tắc trừ Long Ngân trước).

  • Ngoài ra các vật phẩm trong thời gian từ trước ngày 23/11/2021 có mặt trên mục "Shop Sự Kiện" hoặc các vật phẩm không phải items "Sự Kiện" từ sau ngày 23/11/2021 sẽ được chuyển về mục "Bảo Hạp". Các vật phẩm như ( Thanh Long Bảo Rương, Hoàng Long Bảo Rương, Nhánh Cây Ảo Vọng,...) sẽ mở bán tại mục "Bảo Hạp".

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.