[Gói Hỗ Trợ Đặc Biệt] ĐẤU TRƯỜNG NGÀY 14/01/2023

image bai viet
1/13/2023 9:19:27 AM
Sự Kiện

[Gói Hỗ Trợ Đặc Biệt] ĐẤU TRƯỜNG NGÀY 14/01/2023

  • Thời Gian Mở Bán: 10H ngày 13/01 - 17H00 ngày 14/01/2023
Thể Lệ:
- Trong thời gian sự kiện, GÓI ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ ĐẤU TRƯỜNG MÙA XUÂN 2023 sẽ được mở bán tại Webshop với 3 gói đặc biệt.
- Trong thời gian trên không giới hạn lần mua các gói với tài khoản của anh hùng.
- Tham gia săn ngay tại: https://9d.dzogame.vn/web-shop
- Khi mua GÓI ĐẶC BIỆT HỖ TRỢ ĐẤU TRƯỜNG MÙA XUÂN 2023 anh hùng sẽ nhận được phần quà hỗ trợ sau:
  • <Quân Long Môn (Cao)> Giá: 32.490 Long Kim
1 Vọng Nguyệt Cổ Thư
1 Huyết Nguyệt Cổ Thư
50 hỏa hạ Thanh Tửu
50 Lọ Phong Ấn Hơi Thở Thần Long
  • <Quân Long Môn (Trung)> Giá: 28.190 Long Kim
2 (Tà) Quỷ Hồn Ngọc
10 hỏa hạ Thanh Tửu
10 Lọ Phong Ấn Hơi Thở Thần Long
  • <Thiên Long Môn> Giá: 1.254 Long Kim
2 Túi May Mắn
5 hỏa hạ Thanh Tửu
5 Lọ Phong Ấn Hơi Thở Thần Long
 
Cơ chế Shop Kỳ Bí: khi mua vật phẩm thành công Long Kim có trên tài khoản sẽ được trừ tương ứng giá gói và số lượng gói anh hùng đã mua. Phần quà sẽ được BQT trả về HashID đã tham gia mua vật phẩm hợp lệ, BQT tiến hành trả quà vào nhân vật trên máy chủ đã chọn thông tin khi mua từ Webshop ). Thời Gian Trả Quà: từ 16/01/2023.
 
Thông tin Đấu Trường Mùa Xuân 2023: https://9d.dzogame.vn/ty-vo-dau-truong-mua-xuan-2023-21330
 
 
Bùa khảm đặc biệt!

Cặp Tín Vật Nội Y Siêu Cấp!

 

 
 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.