HỖ TRỢ NẠP - TIÊU TỪ 09.10 ~ 10.10

image bai viet
10/9/2023 10:06:49 AM
Sự Kiện

HỖ TRỢ NẠP - TIÊU TỪ 09.10 ~ 10.10

🐉 Sự kiện hỗ trợ tuần mới đang diễn ra, tham gia Nạp và Tiêu để nhận bộ quà hỗ trợ thêm từ QTV.
 
💥 Lưu Ý:
- Không tích lũy mốc cao nhất để nhận tất cả bộ quà, nạp tiêu đạt mốc nào nhận quà mốc đó.
- Để nhận phần quà các mốc mong muốn anh hùng cần Nạp + Tiêu bằng tổng mốc quà muốn nhận.
 
🎋 VD:
- Nhận quà mốc 1 + 2: Nạp 1700 Long Kim - Tiêu 1700 Long Kim
- Nhận quà mốc 2 + 3: Nạp 7700 Long Kim - Tiêu 7700 Long Kim
- Nhận quà mốc 1 + 3: Nạp 7000 Long Kim - Tiêu 7000 Long Kim
- Nhận quà mốc 1 + 2 + 3: Nạp 8200 Long Kim - Tiêu 8200 Long Kim
 
Ngày Nạp Long Kim Tiêu Long Kim Quà Số Lượng Quà
09.10 ~ 10.10
500
500
Tâm Hộ Động 1
Phong Ấn Châu Tuyệt 50
Danh Hiệu ĐỘC CÔ CẦU BẠI (30 Ngày) 1
1200
1200
[Hàn Ảnh] - Băng Long Ngọc 1
Lọ Phong Ấn Hơi Thở Thần Long 50
6500
6500
Danh Hiệu Ánh Liễu Thần 1
[Hàn Ảnh] - Hắc Long Thủ Hoàn 1
PET 5 VỆ TƯỢNG 1
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.