HỖ TRỢ TIÊU PHÍ TỪ 06.10 ~ 08.10

image bai viet
10/6/2023 10:34:07 AM
Sự Kiện

HỖ TRỢ TIÊU PHÍ TỪ 06.10 ~ 08.10

 Gói lẻ (10+1) : 2590 Long Kim
🔹 Thông tin rương báu: https://9d.dzogame.vn/mo-ban-moi-hop-bau-cua-bac-hai-bang-cung-24501
 
QTV đã lên sóng sự kiện hỗ trợ khi mua sắm rương báu BẮC HẢI tham gia ngay để nhận thêm hỗ trợ nào anh hùng.

Thời Gian: từ 06.10 ~ 08.10, trả quà từ 09.10.2023

📌 Thể Lệ:
- Khi mua các gói 10+1 Bắc Hải bảo rương đạt mốc anh hùng sẽ nhận thêm hỗ trợ từ QTV.
- Không tích lũy mốc cao nhất để nhận tất cả bộ quà.
- Để nhận quà các mốc anh hùng cần mua sắm rương tương ứng tổng rương của mốc mong muốn.

📍 VD:

- Mua 15 (Gói 10+1) không tính quà mốc 1+2 trùng mốc 3.
- Mua 25 (Gói 10+1) nhận quà mốc 2+3.
- Mua 20
(Gói 10+1) nhận quà mốc 1+3.
- Mua 30 (Gói 10+1) nhận quà mốc 1+2+3.
 
 
1> -Thiên Ma- Mật Tịch (Danh hiệu cao cấp vĩnh viễn)
 
 
2> Chi Nhánh Hắc Long Tại Bắc Hải - Hộp Phụ Kiện Hành Pháp (mở để nhận 1 trong 3 tín vật cao cấp Hàn Ảnh)
 
 
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.