LOAN TIN ANH HÙNG ĐẠI HỘI NHẬN QUÀ

image bai viet
10/12/2023 5:07:00 PM
Sự Kiện

LOAN TIN ANH HÙNG ĐẠI HỘI NHẬN QUÀ

🎉️ TỔNG 150 BỘ 3 CODE VỚI 500 CODE QUÀ LOAN TIN OFFLINE HỘI QUÁN VÀ ĐIỀU ĐẶC BIỆT #9DU #CLCT

🐲 Đường dẫn đăng ký Offline 9D hội quán: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJ9QvUI3a0bOFglbgjgBdC0dYYRW-dh_z5p2o0yILXLlmGcw/viewform

🐲 Để lại bình luận dự đoán Hash Tag và điều đặc biệt tại: https://www.facebook.com/photo?fbid=1099933580971055&set=a.1042557243375356
_____________________
Thời Gian: từ 17H ngày 12.10.2023 ~ 13.10.2023. Trả quà ngay khi thực hiện thành công yêu cầu và nhắn tin về Fanpage Cửu Long Tranh Bá.

 

🐲 Loan Tin Bài Viết Sau: https://www.facebook.com/photo/?fbid=1101329377498142&set=a.1042557243375356
 

📌 Thể Lệ:

➡️Bước 1: Like "Thích" và chia sẻ "Share" bài viết này về trang cá nhân dưới chế độ công khai với tiêu đề '#9DU #CLCT #OFFLINEDzogame

➡️Bước 2: Để lại bình luận tại bài viết nếu muốn với cácthông tin sau
- Kêu gọi huynh đệ tham gia Offline và đoán tên #9DU #CLCT
- Gắn thẻ huynh đệ nếu muốn.

➡️Bước 3: Hoàn thành 2 bước trên sau đó nhắn tin ngay về Fanpage Cửu Long Tranh Bá để nhận CODE quà.

🎁 Khi hoàn thành xong các yêu cầu, anh hùng hãy nhắn tin ngay về Fanpage Cửu Long Tranh Bá để nhận CODE quà. Chỉ 150 bộ 3 CODE với gần 500 phần quà:

🎉️ Bộ Quà 1:
Hỏa Hạ Thanh Tửu
Lọ Phong Ấn Hơi Thở Thần Long
Trái Cây May Mắn
Thiên Vương Đan
Hoàn Phản Kích (Đại) Phản Sát Thương Vật Lý 8% (10 Phút)
Hoàn Phản Khí (Đại) Phản Sát Thương Khí Công 8% (10 Phút)
Đơn Công Nội (Cực) Phòng Ngự Vật Lý +300 (10 Phút)
Đơn Khí Nội (Cực) Phòng Ngự Khí Công +300 (10 Phút)
Pháo Hoa

🎉️ Bộ Quà 2:
[Chân] Thiên Hải Tín Vật Hạp 7 ngày
Cặp Nội Y Tây Vương Nữ Cấp 5 (7 Ngày)
Bộ tín vật Côn Lôn Sơn Cấp 7 (7 Ngày)
Huyết Hải Bạch Long Y Hạp Nữ (3 Ngày)
Huyết Hải Bạch Long Y Hạp Nam (3 Ngày)

🎉️ Bộ Quà 3:
Đệ Tử Hảo Tâm (30)
Danh hiệu Cửu Long Chi Hữu (30 ngày)
Kỷ Vệ Hạp (1)
Kim long Y (3 Ngày)
Kim long Phụng (3 Ngày)

⚠️ Chú ý:
- 1 HashID chỉ có thể tham gia 1 nhân vật.
- Các hành vi gian lận sẽ bị loại khỏi sự kiện.
- Không sử dụng các phần mềm can thiệp gây mất cân bằng game.
- Nghiêm cấm các hành vi xử dụng ngôn từ không hợp lệ
- Bằng Hữu phải chắc chắn rằng mình đã đọc và hiểu rõ thể lệ sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.
_____________________

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.