NẠP TIÊU SONG HÀNH (2) 08.12 ~ 10.12

image bai viet
12/8/2023 11:59:40 AM
Sự Kiện

NẠP TIÊU SONG HÀNH (2) 08.12 ~ 10.12

Diễn ra từ 08.12 ~ 10.12, trả quà từ 11.12.2023

Trong thời gian diễn ra sự kiện khi tham gia NẠP và TIÊU anh hùng sẽ nhận ngay phần quà hỗ trợ từ QTV. Chú ý thời gian và mốc NẠP - TIÊU để tham gia hợp lệ nhé.

💥 Thể Lệ:
- Không Nạp - Tiêu mốc cao nhất để nhận tất cả bộ quà.
- Nạp + Tiêu đạt mốc nào nhận quà mốc đó.
- Để nhận bộ quà kép anh hùng cần Nạp và Tiêu như sau:

🔸 Mốc 1+2: Nạp 700 Long Kim + Tiêu 900 Long Kim
🔸 Mốc 1+3: Nạp 800 Long Kim + Tiêu 1000 Long Kim
🔸 Mốc 1+4: Nạp 10,300 Long Kim + Tiêu 13,400 Long Kim

🔸 Mốc 2+3: Nạp 900 Long Kim + Tiêu 1100 Long Kim
🔸 Mốc 2+4: Nạp 10,400 Long Kim + Tiêu 13,500 Long Kim

🔸 Mốc 3+4: Nạp 10,500 Long Kim + Tiêu 13,600 Long Kim

🔸 Mốc 1+2+3: Nạp 1200 Long Kim + Tiêu 1500 Long Kim
🔸 Mốc 2+3+4: Nạp 10,900 Long Kim + Tiêu 14,100 Long Kim

🔸 Mốc 1+2+3+4: Nạp 11,200 Long Kim + Tiêu 14,500 Long Kim

Nạp Tiêu Số Lượng Vật Phẩm
300 Long Kim
400 Long Kim
1 Sơn Tặc Y (Nam)
1 Sơn Tặc Y (Nữ)
400 Long Kim
500 Long Kim
1 Bí Ảnh Viên Phục (Nam)
1 Bí Ảnh Viên Phục (Nữ)
500 Long Kim
600 Long Kim
1 Mãnh Thú Viên Phục (Nữ)
1 Kim Tiền Chủ Phục (Nam)
10,000 Long Kim
13,000 Long Kim
100 Rương Báu Phản Đồ
2 Vé Đổi Thức Ăn Cao - Hiệp Nhân
30 X20 EXP

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.