NẠP TIÊU SONG - HÀNH (Đợt 2 Từ 11.10 ~ 14.10)

image bai viet
10/11/2023 2:48:57 PM
Sự Kiện

NẠP TIÊU SONG - HÀNH (Đợt 2 Từ 11.10 ~ 14.10)

Thời Gian: từ 11.10 ~ 14.10. Trả quà từ 15.10.2023.

Sự kiện hỗ trợ Nạp và Tiêu phí đợt 2 đã lên sóng, lựa chọn các mốc quà phù hợp và tham gia ngay.!

📌 Chú Ý:
- Các anh hùng phát sinh lỗi nạp ngày 9.10 ~ 10.10 đã được hỗ trợ chạy lại giao dịch từ 11.10 và tính tách riêng phần Nạp + Tiêu được chạy lại giao dịch.

🏷 Thể Lệ:
- Không tích lũy mốc cao nhất để nhận tất cả các bộ quà sự kiện.
- Nạp tiêu mốc nào nhận quà mốc đó.
- Để nhận các bộ quà kép, anh hùng cần Nạp và Tiêu = Tổng của mốc kép mong muốn.

🔥 VD:
- Nhận quà gói 1 + 2: cần Nạp 2200 Long Kim - Tiêu 3000 Long Kim.
- Nhận quà gói 1 + 3: cần Nạp 3200 Long Kim - Tiêu 4000 Long Kim.
- Nhận quà gói 1 + 4: cần Nạp 7200 Long Kim - Tiêu 8000 Long Kim.
- Nhận quà gói 2 + 3: cần Nạp 5000 Long Kim - Tiêu 6000 Long Kim.
- Nhận quà gói 2 + 4: cần Nạp 9000 Long Kim - Tiêu 10.000 Long Kim.
- Nhận quà gói 3 + 4: cần Nạp 10.000 Long Kim - Tiêu 11.000 Long Kim.
- Nhận quà gói 1+ 2+ 3: cần Nạp 5200 Long Kim - Tiêu 6500 Long Kim.
- Nhận quà gói 2+ 3+ 4: cần Nạp 12.000 Long Kim - Tiêu 13.500 Long Kim.
- Nhận quà gói 1+ 2+ 3+ 4: cần Nạp 12.200 Long Kim - Tiêu 14.000 Long Kim.
 
Nạp Tiêu Gói Vật Phẩm Bảo Trợ Số Lượng
200 Long Kim
500 Long Kim
Nâng Cấp
X20 Kinh Nghiệm 50
Bộ 4 Nang Lễ Hội Mùa Xuân (Nam) - Nhận Theo Giới Tính 1 Bộ 4 Nang
Bộ 4 Nang Lễ Hội Mùa Xuân (Nữ) - Nhận Theo Giới Tính 1 Bộ 4 Nang
2000 Long Kim
2500 Long Kim
Âm Dương Thần Hồn
[Hàn Ảnh] - Băng Long Ngọc 1
Hoàn Hảo - Thanh Long Thánh Đĩa 1
Hoàn Hảo - Chu Tước Thánh Đĩa 1
PET 5 Vệ Tượng 1
3000 Long Kim
3500 Long Kim
Thu Thập | Chế Tạo
Danh Hiệu - Tứ Thần Tộc Trưởng Lão 1
PET 5 Thường - Thiên Thanh Công Chúa 1
Khăn Tay May Mắn - Thủ Lĩnh Hắc Hồn 1
7000 Long Kim
7500 Long Kim
Sát Thương
Danh Hiệu Thiên Ma 1
PET 5 Kim Tượng 1
Lọ Phong Ấn Hơi Thở Thần Long 100
 
 
 
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.