RƯƠNG BÁU CỦA PHẢN ĐỒ MÔN PHÁI (Rương Báu Mới)

image bai viet
11/14/2023 2:33:38 PM
Sự Kiện

RƯƠNG BÁU CỦA PHẢN ĐỒ MÔN PHÁI (Rương Báu Mới)

Rương Báu Của "PHẢN ĐỒ MÔN PHÁI" Mở Bán Từ 14.11.2023 - 12.12.2023. Thu thập ngay để nhận về vô vàn Trân Bảo bị đánh cắp từ 2 đại môn phái "Bí Cung - Thiếu Lâm".

*Gói 10+1 Giá Bán: 2201 Long Kim

*Gói Lẻ Giá Bán: 259 Long Kim

Mua nhanh tại Webshop hoặc Kỳ Trân Các!

RƯƠNG BÁU CỦA PHẢN ĐỒ MÔN PHÁI
Thông Tin Cấp Độ Vật Phẩm Số Lượng
Tín Vật S Hắc Long Kính 1
Tín Vật S Đĩa Vàng Tứ Thần Tộc 1
Vé Đổi S Phiếu Đổi Ngoại Trang Hải Chiến 1
Vé Đổi S Phiếu Đổi Tứ Vệ Thánh Đĩa Hoàn Hảo 1
Vé Đổi A Phiếu đổi ngoại trang Hắc Thố Phục 1
Vé Đổi A Phiếu Đổi Tứ Vệ Thánh Đĩa 1
Vé Đổi A Phiếu Đổi Tín Vật Của Phản Đồ Môn Phái 1
Bùa Khảm A Thanh - Xích Hộ Vệ Ngọc Đặc Biệt 1
Bùa Khảm A Hắc - Bạch Hộ Vệ Ngọc Đặc Biệt 1
PET B [Hạng 4] Diệu Mỹ Phong Ấn Thạch 1
PET B [Hạng 4] Tứ Thần Vệ Tượng Phong Ấn 1
Bùa Khảm B Thanh - Xích Hộ Vệ Ngọc 1
Bùa Khảm B Hắc - Bạch Hộ Vệ Ngọc 1
Vật Phẩm C Cửu Thần Cường Hóa Thạch 1
Vật Phẩm C Thạch Hồn 3
Vật Phẩm C Phong Ấn Châu (Tuyệt) 5
Vật Phẩm C Mảnh Đá Sapphire 20

Phiếu Đổi Tín Vật Bị Đánh Cắp Sẽ Thu Thập 1 Trong 2 Loại Sau:

 

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.