[Sự Kiện] ĐỘC CÔ CẦU BẠI - ĐẠI CHIẾN XUYÊN LỄ

image bai viet
9/2/2023 12:20:33 AM
Sự Kiện

[Sự Kiện] ĐỘC CÔ CẦU BẠI - ĐẠI CHIẾN XUYÊN LỄ

🔥Các tân thủ và cố nhân mới quay trở lại máy chủ hãy cẩn trọng!.

🎯 Diễn ra trên cả 2 máy chủ Hợp Long và Thần Long. Đại chiến trên tất cả các bản đồ.
Thời gian sự kiện: từ 02/09/2023 đến hết ngày 04/09/2023. Trả quà từ 05/09/2023.

📌 Thể Lệ:
- Điểm PK sẽ tính tổng trên tất cả các bản đồ hoặc có thể được tính trên 1 khu vực đã được chỉ định.
- Khu vực chỉ định: Tất Cả Các Bản Đồ Trên Máy Chủ.

☄️ 29 Bằng Hữu có số mạng hạ gục nhiều nhất tại mỗi máy chủ HỢP LONG và THẦN LONG sẽ nhận quà:

- 09* Vé Tham Gia Phó Bản Tuần Sự Kiện Tháng 9
- 01* Bộ ngoại trang Nam/Nữ Quang Vinh Áo Dài Phục (30 ngày)
- 01* Thanh Long Thánh Đĩa cấp 2
- 01* Chu Tước Thánh Đĩa cấp 2

⚠️ Chú ý:
- Cấp độ tham gia từ lv.200 với máy chủ liên đấu Hợp Long.
- Số mạng hợp lệ sự kiện được tính từ 30 mạng trở lên.
- 1 HashID chỉ có thể tham gia 1 nhân vật.
- PK 1 nhân vật từ 3 lần trở lên chỉ tính 1 điểm (trong trường hợp cố ý farm quà sự kiện).
- Các hành vi gian lận sẽ bị loại khỏi sự kiện.
- Chư vị sau khi có thông báo danh sách nhận quà, vui lòng để trống túi hành trang hoặc kho tiêu cục tổng quản từ 4~6 ô, BQT sẽ trả quà về nhân vật tham gia hợp lệ sự kiện.
- Không sử dụng các phần mềm can thiệp gây mất cân bằng game.
- Nghiêm cấm các hành vi xử dụng ngôn từ không hợp lệ
- Bằng Hữu phải chắc chắn rằng mình đã đọc và hiểu rõ thể lệ sự kiện.
- Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng.
 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.