Sự Kiện "THANH ĐẢO" - MẢNH GHÉP HẮC LONG

image bai viet
11/22/2021 10:03:45 PM
Sự Kiện

Sự Kiện "THANH ĐẢO" - MẢNH GHÉP HẮC LONG

 • Thời Gian: Từ 23/11/2021 đến 21/12/2021

Nội Dung:

- Cập nhật sự kiện Thu Thập Nguyên Liệu - Điều Chế Tín Vật (MẢNH GHÉP HẮC LONG).

Tài Nguyên Sự Kiện:

- Thu thập tài nguyên sự kiện từ việc hạ gục quái vật cấp độ từ 150 trở lên, tỉ lệ vật phẩm rớt từ quái vật trong các phó bản (Quyết) sẽ cao hơn quái vật ngoài bản đồ.

- Nguyên liệu rớt từ quái vật:   [Sự Kiện] Hắc Châu Mảnh (Không thể Giao Dịch, Không thể Bán, Không thể Xóa - Có thể Cất Kho).

- Mặt khác Bằng Hữu có thể mua hộp nguyên liệu tại "Kỳ Trân Các".

 • Gói "Hắc Châu Nang" - Giá Bán: 249 Long Kim

*Thu Thập Thương Nhân Lễ Hội "Hoa Nhi Nữ - Hợp Phì".


*Chế Tạo Thương Nhân Lễ Hội "Hoa Nhi Nữ - Hợp Phì".

 

*Thông Tin Chi Tiết Các Vật Phẩm:

 

 

*Tín Vật "Thanh Đảo Lv1: Bao Gồm

*Tín Vật "Thanh Đảo Xích Bùa":

 • Sát Thương Khí Công/ Vật Lý +2000
 • Sát Thương Chí Mạng 15%
 • Sát Thương Võ Công Tối Đa +15%

*Tín Vật "Thanh Đảo Hỏa Bùa":

 • Sinh Mệnh/ Nội Lực Tối Đa +5000
 • Chính Xác Vật Lý/ Khí Công +40
 • Tỉ Lệ Ra Đòn Chí Mạng +1500

*Tín Vật "Thanh Đảo Huyết Bùa":

 • Hấp Thụ 6 Sát Thương Thành Sinh Mệnh
 • Tỉ Lệ Đỡ Đòn 700
 • Phòng Thủ Vật Lý 700

**Đặc Biệt Khi Mang Đủ 3 Món Sẽ Mở Thêm Trạng Thái Ẩn Như Sau:

 • Kháng Tất Cả 1000
 • Phản Sát Thương Vật Lý/ Khí Công 10%
 • Sát Thương Chí Mạng +20%
 • Sát Thương Vũ Khí 20%
 • Tăng Phòng Ngự Chí Mạng 20%

----------------------------------------------------------------------- 

*Tín Vật "Thanh Đảo Lv2: Bao Gồm

*Tín Vật "Thanh Đảo Sư Hoàng Bùa":
 • Sát Thương Khí Công 5000
 • Sinh Mệnh Tối Đa 13500
 • Chính Xác Vật Lý/ Khí Công +50
 • Tăng Phòng Ngự Chí Mạng 60%
 • Tỉ Lệ Ra Đòn Chí Mạng +3000
 
*Tín Vật "Thanh Đảo Sư Thiên Bùa":
 • Sát Thương Vật Lý 5000
 • Sinh Mệnh Tối Đa 13500
 • Sát Thương Chí Mạng +30%
 • Sát Thương Võ Công Tối Đa +20%
 • Tốc Độ Di Chuyển +30%
 
*Tín Vật "Thanh Đảo Sư Xích Bùa":
 • Hấp Thụ 15 Sát Thương Thành Sinh Mệnh Và Nội Lực 
 • Tất Cả Kháng +700
 • Sát Thương Vũ Khí 30%
 • Tỉ Lệ Đỡ Đòn 2000

**Đặc Biệt Khi Mang Đủ 3 Món Sẽ Mở Thêm Trạng Thái Ẩn Như Sau:

 • Kháng Tất Cả 2000
 • Phản Sát Thương Vật Lý/ Khí Công 20%
 • Sát Thương Chí Mạng +40%
 • Sát Thương Vũ Khí 40%
 • Tăng Phòng Ngự Chí Mạng 40%

-----------------------------------------------------------------------

*Tín Vật "Thanh Đảo Lv3: Bao Gồm

*Tín Vật "Thanh Đảo Hoàng Lam Bùa":

 • Sát Thương Khí Công +6500
 • Nội Lực Tối Đa +17000
 • Chính Xác Vật Lý/ Khí Công +60
 • Tăng Phòng Ngự Chí Mạng 80%
 • Tỉ Lệ Ra Đòn Chí Mạng +4700

​ *Tín Vật "Thanh Đảo Hoàng Hắc Bùa":

 • Sát Thương Vật Lý +6500
 • Sinh Mệnh Tối Đa +17000
 • Sát Thương Chí Mạng +45%
 • Sát Thương Võ Công Tối Đa +30%
 • Tốc Độ Di Chuyển +50%

​ *Tín Vật "Thanh Đảo Hoàng Bạch Bùa":

 • Hấp Thụ 25/1000 Sát Thương Thành Sinh Mệnh Và Nội Lực 
 • Tất Cả Kháng +1000
 • Sát Thương Vũ Khí +50%
 • Tỷ Lệ Đỡ Đòn +2700

**Đặc Biệt Khi Mang Đủ 3 Món Sẽ Mở Thêm Trạng Thái Ẩn Như Sau:

 • Kháng Tất Cả 2500
 • Phản Sát Thương Vật Lý/ Khí Công 25%
 • Sát Thương Chí Mạng +50%
 • Sát Thương Vũ Khí 50%
 • Tăng Phòng Ngự Chí Mạng 50%

 

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.