Thay Đổi Thời Gian Sự Kiện "Truy Tìm GM Số 30" Ngày 24/12/2021

image bai viet
12/24/2021 9:54:03 AM
Tin Tức

Thay Đổi Thời Gian Sự Kiện "Truy Tìm GM Số 30" Ngày 24/12/2021

Quý Bằng Hữu thân mến, do thời gian bảo trì đột xuất trong ngày 24/12/2021 dự kiến từ 9h -11h. Do vậy BQT tiến hành thay đổi thời gian sự kiện "Truy Tìm GM" số 30 ngày 24/12 như sau:
  • Thời gian GM xuất hiện : 
- 14:00 - 14:30 ngày 24/12 với server Thanh Long.
- 14:45 - 15:15 ngày 24/12 với server Bạch Hổ.
- 15:30 - 16:00 ngày 24/12 với server Chu Tước.
- 16:15 - 16:45 ngày 24/12 với server Huyền Vũ.

 

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.