"THU THẬP KHẨU QUYẾT - CHẾ TẠO THẦN BINH" Mùa Giải 1

image bai viet
10/4/2022 10:02:31 AM
Sự Kiện

"THU THẬP KHẨU QUYẾT - CHẾ TẠO THẦN BINH" Mùa Giải 1

Sự kiện đặc biệt được cập nhật riêng cho máy chủ Cửu Long Mùa 1. Tham chiến ngay, Thu Thập đủ bộ khẩu quyết 9D - M - U - A - 1 - 2022 và khẩu quyết đặc biệt MÙA để có thể chế tạo 2 loại thần binh mới ANH HÙNG CHÂN LONG THẦN BINH - [CHÂN] ANH HÙNG CHÂN LONG THẦN BINH. Thời gian các sự kiện  từ 04/10/2022 ~ 01/11/2022
I> Cổ Long Bảo Rương
Rương báu mở bán duy nhất tại Máy Chủ CỬU LONG - MÙA 1 từ 04/10/2022 ~ 01/11/2022 chứa các báu vật của Cổ Long như: Khẩu quyết ( 9D, 1, MÙA ), Thiên Hải Phong Ấn, Phôi Vũ Khí Bạch Long,....
 
 Giá Bán Gói Lẻ (1): 349 Long Kim
 Giá Bán Gói (10+1): 2999 Long Kim
 Giá Bán Gói (30+5): 8999 Long Kim
<Mua tại Cửa hàng mùa 1>
<Thông Tin 'CỔ LONG BẢO RƯƠNG'>
(Dùng khẩu quyết 9D, 1, MÙA chế tạo ngay thần binh [Chân] Chân Long Anh Hùng. Ngoài ra thu thập Thiên Hải Phong Ấn và Hộp Phôi Vũ Khí Bạch Long để có cơ hội nhận vũ khí Bạch Long và chuyển đổi sang Bạch Long Vũ Hải khi chuyển về máy chủ chính nhé anh hùng!)
 
II> Thu Thập Khẩu Quyết - Chế Tạo Thần Binh
1. Hướng Dẫn Thu Thập Và Một Số Lưu Ý
- Sự kiện đặc biệt chỉ diễn ra tại máy chủ Cửu Long Mùa 1.
- Các quái vật cấp độ từ 200~240 sẽ rơi các nguyên liệu sự kiện, đặc biệt quái vật từ Lv 240 trở lên sẽ có tỉ lệ rơi cao hơn.
- Riêng các bản đồ như: Côn lôn, Thanh Đảo, Thiên Hải sẽ có tỉ lệ rơi nguyên liệu cao nhất.
- Các bãi quái ngoài bản đồ sẽ rơi nguyên liệu dễ hơn trong quyết.
(Các tài nguyên có thể thu thập từ việc tiêu diệt quái vật)
  • Tổng Hợp Tất Cả Tài Nguyên Mới Từ Sự Kiện:
  • Thu thập các tài nguyên và đổi vật phẩm sự kiện từ NPC Hoa Nhi Nữ / Hợp Phì:
 
 
2. Chế Tạo Thần Binh Chân Long Anh Hùng
NPC Hoa Nhi Nữ/ Hợp Phì sẽ hỗ trợ chế tạo Thần Binh Chân Long Anh Hùng. Nguyên liệu cần tương tự bản dưới:
 
 
3. Chế Tạo Thần Binh [Chân] Chân Long Anh Hùng
NPC Hoa Nhi Nữ/ Hợp Phì sẽ hỗ trợ chế tạo Thần Binh [Chân] Chân Long Anh Hùng. Nguyên liệu cần tương tự bản dưới:
  • Chú Ý: Với thần binh [Chân] Chân Long Anh Hùng nguyên liệu đặc biệt "MÙA" và các nguyên liệu như: 9D, 1 có thể thu thập từ rương báu mới "Cổ Long Bảo Rương".
 
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.