TÍCH LŨY NẠP TIỀN - NHẬN NGAY VẬT PHẨM "CHỨC TRÁCH HOÁN ĐỔI ĐƠN"

image bai viet
6/6/2022 9:53:19 AM
Sự Kiện

TÍCH LŨY NẠP TIỀN - NHẬN NGAY VẬT PHẨM "CHỨC TRÁCH HOÁN ĐỔI ĐƠN"

Cơ hội nhận vật phẩm "CHỨC TRÁCH HOÁN ĐỔI ĐƠN" đã được BQT cập nhật rồi đây chư vị ơi.
  • Thời Gian: từ 00:00 ngày 06/06/2022 - 23:59 ngày 08/06/2022.
Nội Dung:
  1. Trong thời gian sự kiện các tài khoản có phát sinh tổng nạp ít nhất 15.000 Long Kim sẽ được nhận "01 Chức Trách Hoán Đổi Đơn".
  2. Quà sẽ được trả vào kho tiêu cục hoặc túi hành trang của nhân vật có cấp độ (level) cao nhất trên hashID đó từ 14:00 ngày 09/06/2022 đến 17/06/2022.
Lưu ý: Mỗi hashID nhận tối đa 01 lần quà trong thời gian sự kiện.

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!

 
FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.