TÍCH NẠP 4 NGÀY

image bai viet
5/5/2023 2:05:55 PM
Sự Kiện

TÍCH NẠP 4 NGÀY

  • Thời gian sự kiện: 05/05 - 08/05.
Tham gia ngay sự kiện: Tích Nạp 4 Ngày - Quà Về Đầy Tay nhé các vị bằng hữu!
 
Lưu ý:
- Quà sự kiện sẽ được ưu tiên trao cho nhân vật tại máy chủ Thần Long trước. Trường hợp người chơi không có nhân vật tại máy chủ Thần Long, quà sẽ được trao cho nhân vật tại máy chủ Hợp Long.
- Người chơi có thể chọn máy chủ nhận quà bằng cách liên lạc về hotro.dzogame.vn trước 23:59 ngày 08/05/2023.
- Phần quà các mốc có cộng dồn.
- Trường hợp người chơi nhận quà tại server Thần Long sẽ nhận được Sinh Nhật Thần Hạp *03 với mỗi mốc tích lũy (Tối đa 72 Sinh Nhật Thần Hạp nếu đạt đủ tất cả các mốc trong cả 4 ngày).
- Quà sẽ được trao từ ngày 09/05/2023 dưới dạng: Add trực tiếp lên túi hành trang hoặc kho tiêu cục của nhân vật.
- Quà sự kiện không được quy đổi ra các phần thưởng khác dưới mọi hình thức.
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
 
Mốc Tích Lũy Ngày 05/05 Ngày 06/05 Ngày 07/05 Ngày 08/05
Tích nạp đạt 10,000 Long Kim Thanh Đảo Thần Hạp *20 Thanh Đảo Thần Hạp *20 Thanh Đảo Thần Hạp *20 Thanh Đảo Thần Hạp *20
Tích nạp đạt 20,000 Long Kim Cửu Long Đồng Chương *30 Cửu Long Đồng Chương *30 Cửu Long Đồng Chương *30 Cửu Long Đồng Chương *30
Tích nạp đạt 50,000 Long Kim Cửu Long Ngân Chương *15 Cửu Long Ngân Chương *15 Cửu Long Ngân Chương *15 Cửu Long Ngân Chương *15
Tích nạp đạt 100,000 Long Kim Cửu Long Kim Chương *10 Cửu Long Kim Chương *10 Cửu Long Kim Chương *10 Cửu Long Kim Chương *10
Tích nạp đạt 200,000 Long Kim Phiếu Đổi Vũ Khí Bạch Long Vũ Hải +15 *03 Phiếu Đổi Vũ Khí Bạch Long Vũ Hải +15 *03 Phiếu Đổi Vũ Khí Bạch Long Vũ Hải +15 *03 Phiếu Đổi Vũ Khí Bạch Long Vũ Hải +15 *03
Tích nạp đạt 300,000 Long Kim Phiếu Nâng Cấp Trang Sức Sự Kiện *10 Phiếu Nâng Cấp Trang Sức Sự Kiện *10 Phiếu Nâng Cấp Trang Sức Sự Kiện *10 Phiếu Nâng Cấp Trang Sức Sự Kiện *10
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.