Trả Quà BẢO TRỢ RƯƠNG BÁU "TĨNH HỒN" TỪ 19.10 ~ 22.10

image bai viet
10/23/2023 10:51:17 AM
Tin Tức

Trả Quà BẢO TRỢ RƯƠNG BÁU "TĨNH HỒN" TỪ 19.10 ~ 22.10

QTV xin chúc mừng ~81 anh hùng tham gia mua sắm rương báu hợp lệ và nhận về quà hỗ trợ. Tại sự kiện này QTV sẽ hỗ trợ làm tròn số lượng rương báu hỗ trợ thêm, đặc biệt với các anh hùng mua 1 rương sẽ nhận thêm 1 rương hỗ trợ.
 
Xem lại sự kiện tại https://9d.dzogame.vn/bao-tro-ruong-bau-tinh-hon-tu-19-10-22-10-24861

HashID Rương Mua Máy Chủ Quà
DZO.0001486910 67 Hợp Long 34
DZO.0000528899 25 Thần Long 13
DZO.0000539849 44 Hợp Long 22
DZO.0000528901 23 Thần Long 12
DZO.0000450548 25 Hợp Long 13
DZO.0000452234 23 Hợp Long 12
DZO.0000591133 11 Hợp Long 6
DZO.0000968040 55 Hợp Long 28
DZO.0001489091 22 Hợp Long 11
DZO.0000609532 25 Hợp Long 13
DZO.0000597227 24 Hợp Long 12
DZO.0000564193 22 Hợp Long 11
DZO.0000499882 66 Hợp Long 33
DZO.0000445028 25 Hợp Long 13
DZO.0001487330 11 Hợp Long 6
DZO.0001030064 11 Hợp Long 6
DZO.0000447869 11 Hợp Long 6
DZO.0000672600 11 Hợp Long 6
DZO.0000995058 66 Thần Long 33
DZO.0000507690 11 Hợp Long 6
DZO.0000481088 14 Hợp Long 7
DZO.0000458221 99 Hợp Long 50
DZO.0001498810 11 Hợp Long 6
DZO.0000445263 24 Thần Long 12
DZO.0000447051 25 Hợp Long 13
DZO.0000445243 68 Hợp Long 34
DZO.0000449990 48 Hợp Long 24
DZO.0001375540 55 Thần Long 28
DZO.0000451348 68 Hợp Long 34
DZO.0000482585 66 Thần Long 33
DZO.0000462191 11 Hợp Long 6
DZO.0000984799 22 Thần Long 11
DZO.0001021988 11 Hợp Long 6
DZO.0001366874 44 Thần Long 22
DZO.0000460505 66 Hợp Long 33
DZO.0000509912 45 Hợp Long 23
DZO.0000471611 66 Thần Long 33
DZO.0001414314 44 Thần Long 22
DZO.0000969105 66 Thần Long 33
DZO.0000597260 68 Thần Long 34
DZO.0000478598 44 Hợp Long 22
DZO.0000457316 8 Hợp Long 4
DZO.0000483746 7 Hợp Long 4
DZO.0000478684 7 Hợp Long 4
DZO.0000447829 7 Hợp Long 4
DZO.0000595899 7 Thần Long 4
DZO.0000586233 3 Hợp Long 2
DZO.0001507224 8 Hợp Long 4
DZO.0000672604 6 Hợp Long 3
DZO.0001507020 1 Hợp Long 1
DZO.0000537535 1 Hợp Long 1
DZO.0000558666 1 Hợp Long 1
DZO.0000508522 6 Hợp Long 3
DZO.0000567998 3 Thần Long 2
DZO.0000997817 2 Hợp Long 1
DZO.0000447866 7 Hợp Long 4
DZO.0000609514 1 Hợp Long 1
DZO.0001524583 3 Thần Long 2
DZO.0000529033 3 Hợp Long 2
DZO.0000868570 8 Hợp Long 4
DZO.0000534147 1 Hợp Long 1
DZO.0001388072 7 Hợp Long 4
DZO.0001403383 1 Hợp Long 1
DZO.0001420739 6 Hợp Long 3
DZO.0000445487 1 Hợp Long 1
DZO.0000471204 5 Hợp Long 3
DZO.0000487590 7 Hợp Long 4
DZO.0000544877 2 Hợp Long 1
DZO.0001357485 1 Hợp Long 1
DZO.0000544878 2 Hợp Long 1
DZO.0000544879 2 Hợp Long 1
DZO.0000816087 7 Hợp Long 4
DZO.0001070020 6 Hợp Long 3
DZO.0001343133 2 Hợp Long 1
DZO.0000580069 7 Hợp Long 4
DZO.0000469052 7 Hợp Long 4
DZO.0001074018 7 Hợp Long 4
DZO.0000450115 1 Hợp Long 1
DZO.0000529429 7 Hợp Long 4
DZO.0000532014 3 Thần Long 2
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.