TRẢ QUÀ BỐC THĂM QUAY MAY MẮN OFFLINE HỘI QUÁN 9D

image bai viet
11/2/2023 12:29:42 PM
Tin Tức

TRẢ QUÀ BỐC THĂM QUAY MAY MẮN OFFLINE HỘI QUÁN 9D

Quý anh hùng hãy dọn dẹp túi hành trang và kho tiêu cục ngay.! QTV sẽ bắt đầu trả quà đến danh sách từ 13H30 ngày 02/11/2023. Riêng phần ""Vũ Khí"" QTV sẽ trả trước đến các trường hợp ghi danh sớm.
 
☘ Các anh hùng đã tham gia Offline nhưng chưa đăng ký báo danh và quay may mắn hoặc chưa nhận được quà hãy liên hệ ngay đến CSKH Dzogame: https://hotro.dzogame.vn/
 
HashID Máy Chủ Nhân vật Tỉnh Thành Báo Danh Phần Quà
DZO.0001415361 Thần Long khochuado Cần Thơ Bộ Hắc Long Nang (Nam) x1
DZO.0000450968 Hợp Long hiepkhachhp Hải Dương Bộ Hắc Long Nang (Nam) x1
DZO.0001395475 Hợp Long newlife Cần Thơ Bộ Hắc Long Nang (Nữ) x1
DZO.0001385305 Hợp Long Zedd Tp.HCM Bộ Hắc Long Nang (Nữ) x1
DZO.0000520087 Hợp Long Lam-Hung Tp.HCM Bộ Hắc Long Nang (Nữ) x1
DZO.0000451602 Hợp Long HuyetMMA Tp.HCM Bộ Hắc Long Nang (Nữ) x1
DZO.0000448049 Hợp Long TieuPhiLong Bắc Giang Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000525856 Hợp Long Hất-Cùn Bắc Giang Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0001454655 Hợp Long Coffee Cần Thơ Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000445028 Hợp Long _KING_ Đà Nẵng Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000615372 Hợp Long OO8 Đồng Nai Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000865877 Thần Long Lâm_Tặc Đồng Nai Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000995058 Thần Long BéLốcXoáy Đồng Nai Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000548251 Hợp Long VipSlip Hà Nội Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000450548 Hợp Long Dai_Du Long An Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000587994 Hợp Long SợTaoChưa Tp.HCM Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0001424059 Hợp Long Phedra Tp.HCM Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000545423 Thần Long MaiSiêuPhong Tp.HCM Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000463673 Hợp Long TieuSau Tp.HCM Chức Trách Hoán Đổi Đơn x1
DZO.0000446921 Hợp Long Ñgạo-Tuyết Bắc Giang Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000447883 Hợp Long -HenRY- Cần Thơ Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000445028 Hợp Long _KING_ Đà Nẵng Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000466592 Hợp Long Chanel Đà Nẵng Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000461367 Hợp Long LamThienPhu Đà Nẵng Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000446639 Hợp Long Duong_Khang Đồng Nai Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0001408736 Hợp Long GjaLong Đồng Nai Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000508843 Hợp Long iTones Đồng Nai Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000865877 Thần Long Lâm_Tặc Đồng Nai Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0001403383 Hợp Long CóTíGió Đồng Nai Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000531388 Hợp Long HacPhung Đồng Nai Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000506506 Thần Long CuongDuong Đồng Nai Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0001429915 Thần Long Newbie2 Hà Nội Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000481088 Hợp Long ZzRockyzZ Hải Dương Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000447669 Hợp Long HoangThien Long An Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000474041 Hợp Long -Rony- Tp.HCM Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000446096 Hợp Long Aorum Tp.HCM Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000446449 Hợp Long ShootingStar Tp.HCM Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000447253 Thần Long -The_Winter- Tp.HCM Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0001063757 Thần Long ---Ñgọç--- Tp.HCM Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0001495369 Hợp Long Uíza Tp.HCM Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0001034545 Thần Long [X]aniel Tp.HCM Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0000445263 Thần Long ĐiêuThuyền Tp.HCM Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0001404888 Thần Long Pyo_Wol Hải Dương Danh Hiệu "Thiên Ma" x1
DZO.0001428298 Hợp Long CuocSongMoi Cần Thơ Hắc Long Bảo Rương x20
DZO.0000615372 Hợp Long OO8 Đồng Nai Hắc Long Bảo Rương x20
DZO.0000447869 Hợp Long -OO7- Đồng Nai Hắc Long Bảo Rương x20
DZO.0000466441 Hợp Long arthome Hà Nội Hắc Long Bảo Rương x20
DZO.0000456656 Hợp Long -Flame- Hà Nội Hắc Long Bảo Rương x20
DZO.0000459611 Hợp Long Gió Tp.HCM Hắc Long Bảo Rương x20
DZO.0000445263 Thần Long ĐiêuThuyền Tp.HCM Hắc Long Bảo Rương x20
DZO.0000616353 Thần Long _athena_ Bắc Giang Nhánh Cây Hắc Long x50
DZO.0000462216 Hợp Long RắnHổÇhúa Bắc Giang Nhánh Cây Hắc Long x50
DZO.0000537535 Hợp Long Falinks Cần Thơ Nhánh Cây Hắc Long x50
DZO.0001182683 Hợp Long TiểuSương Đồng Nai Nhánh Cây Hắc Long x50
DZO.0001530005 Hợp Long Di0r Đồng Nai Nhánh Cây Hắc Long x50
DZO.0000816087 Hợp Long HắcDiễm Hà Nội Nhánh Cây Hắc Long x50
DZO.0000460376 Hợp Long Rinz Tp.HCM Nhánh Cây Hắc Long x50
DZO.0000446226 Hợp Long Jay-KuMaTri Tp.HCM Nhánh Cây Hắc Long x50
DZO.0001418063 Hợp Long TảoĐịaTăng Tp.HCM Nhánh Cây Hắc Long x50
DZO.0001366703 Hợp Long LilDick Tp.HCM Nhánh Cây Hắc Long x50
DZO.0000446718 Hợp Long Çhế-Ma-Tăng Bắc Giang PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0001527405 Hợp Long FireDraGon Bắc Giang PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000472639 Hợp Long LienHoang Cần Thơ PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000461367 Hợp Long LamThienPhu Đà Nẵng PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000446639 Hợp Long Duong_Khang Đồng Nai PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000506506 Thần Long CuongDuong Đồng Nai PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000447869 Hợp Long -OO7- Đồng Nai PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0001408736 Hợp Long GjaLong Đồng Nai PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0001182683 Hợp Long TiểuSương Đồng Nai PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000508843 Hợp Long iTones Đồng Nai PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0001403383 Hợp Long CóTíGió Đồng Nai PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000475975 Hợp Long -MinhAn- Long An PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000541145 Hợp Long AnhVoTinh Tp.HCM PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0001498810 Hợp Long A-Lu Tp.HCM PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000446459 Hợp Long -KieuNhi- Tp.HCM PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000446449 Hợp Long ShootingStar Tp.HCM PET Hạng 6 - Song Phá x1
Dzo.0000531840 Hợp Long Manjusaka Tp.HCM PET Hạng 6 - Song Phá x1
DZO.0000446369 Hợp Long ĐinhHoaLong Bắc Giang Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000456019 Hợp Long MinhHai Bắc Giang Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0001430278 Thần Long ThếPhongTử Cần Thơ Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000445028 Hợp Long _KING_ Đà Nẵng Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000466592 Hợp Long Chanel Đà Nẵng Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000461367 Hợp Long LamThienPhu Đà Nẵng Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0001530005 Hợp Long Di0r Đồng Nai Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000995058 Thần Long BéLốcXoáy Đồng Nai Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000531388 Hợp Long HacPhung Đồng Nai Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000506506 Thần Long CuongDuong Đồng Nai Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000469606 Hợp Long -QuanVü- Hà Nội Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000875371 Hợp Long Luffy Long An Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000518783 Hợp Long [H]oang[D]e Long An Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000448611 Hợp Long ViVi Tp.HCM Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
DZO.0000996715 Hợp Long [S]exy[G]irl Tp.HCM Vũ Khí Ánh Liễu 2 +18 (Tự Chọn) x1
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.