Trả Quà ĐUA TOP PHÚ HỘ

image bai viet
10/27/2023 9:27:07 AM
Tin Tức

Trả Quà ĐUA TOP PHÚ HỘ

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia sự kiện ĐUA TOP PHÚ HỘ từ 24.10 ~ 26.10, quý anh hùng vui lòng mở kho và túi hành trang cũng như để trống ô hành trang tương ứng quà để nhận.
 
QTV xin thông tin: một số anh hùng chỉ tham gia Nạp hoặc chỉ tham gia Tiêu sẽ không tính hợp lệ sự kiện, anh hùng cần Nạp và Tiêu phí cùng nhau để nhận quà. Tại sự kiện này TOP 40 và 41 được hỗ trợ do trùng mốc tổng Nạp Tiêu.
 
Xem lại sự kiện tại: https://9d.dzogame.vn/dua-top-phu-ho-24901
 
Danh sách nhận quà TOP 40 Phú Hộ Nạp Tiêu từ 24.10 ~ 26.10.2023
 
HashID Nạp Tiêu Tổng Nạp-Tiêu Máy Chủ
DZO.0000530006 2000 2072 4072 Hợp Long
DZO.0000446921 2000 2072 4072 Hợp Long
DZO.0001054315 2400 1974 4374 Thần Long
DZO.0000450585 2500 1944 4444 Hợp Long
DZO.0001357485 2000 2578 4578 Hợp Long
DZO.0000463286 2000 2954 4954 Hợp Long
DZO.0001415448 2400 2590 4990 Hợp Long
DZO.0000460058 3000 1999 4999 Hợp Long
DZO.0001526061 2000 3207 5207 Thần Long
DZO.0001083005 5000 310 5310 Thần Long
DZO.0000596734 3000 2490 5490 Hợp Long
DZO.0001477182 3000 2490 5490 Hợp Long
DZO.0000445526 3000 2490 5490 Hợp Long
DZO.0000529584 5000 518 5518 Hợp Long
DZO.0000567998 3000 2590 5590 Thần Long
DZO.0001526494 3000 2749 5749 Hợp Long
DZO.0000560494 3000 3008 6008 Hợp Long
DZO.0001493800 5000 1619 6619 Thần Long
DZO.0001363595 4000 3108 7108 Thần Long
DZO.0000445028 2800 4403 7203 Hợp Long
DZO.0001511076 5000 2490 7490 Hợp Long
DZO.0000451348 5000 2590 7590 Hợp Long
DZO.0000672604 4000 4062 8062 Hợp Long
DZO.0000482585 5000 3888 8888 Thần Long
DZO.0001431488 5000 3999 8999 Thần Long
DZO.0001524583 5000 3999 8999 Thần Long
DZO.0001526957 4700 4477 9177 Thần Long
DZO.0000448031 5000 4921 9921 Hợp Long
DZO.0001511123 5000 4974 9974 Thần Long
DZO.0001375540 5000 5180 10180 Thần Long
DZO.0001420431 10000 259 10259 Thần Long
DZO.0000503275 5000 5335 10335 Thần Long
DZO.0000478598 5400 5498 10898 Hợp Long
DZO.0000612551 5600 5317 10917 Hợp Long
DZO.0001521052 7000 5488 12488 Hợp Long
DZO.0000544878 6700 6178 12878 Hợp Long
DZO.0000447051 7000 6559 13559 Hợp Long
DZO.0000597260 9000 7770 16770 Thần Long
DZO.0000985126 9600 10619 20219 Hợp Long
DZO.0000580069 11400 11077 22477 Hợp Long
DZO.0001372555 12000 11997 23997 Hợp Long
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.