Trả Quà HỖ TRỢ TIÊU PHÍ TỪ 19.10 ~ 22.10

image bai viet
10/23/2023 2:00:34 PM
Tin Tức

Trả Quà HỖ TRỢ TIÊU PHÍ TỪ 19.10 ~ 22.10

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia sự kiện hỗ trợ Tiêu Phí từ 19.10 ~ 22.10, quý anh hùng vui lòng mở kho và túi hành trang cũng như để trống ô hành trang tương ứng quà để nhận.
 
Xem lại sự kiện tại: https://9d.dzogame.vn/ho-tro-tieu-phi-tu-19-10-22-10-24860
 
HashID Tiêu Máy Chủ Quà
DZO.0000450115 308 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000534147 308 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000445487 308 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001357485 349 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001403383 349 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000558666 349 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000548001 478 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000960961 490 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000537535 498 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000544877 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000544878 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000544879 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000997817 518 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000567998 777 Thần Long Mốc 1
DZO.0000462239 989 Thần Long Mốc 1
DZO.0001511564 998 Thần Long Mốc 1
DZO.0000446164 998 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000532014 1006 Thần Long Mốc 1
DZO.0000471204 1534 Hợp Long Mốc 2
DZO.0001070020 1554 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000508522 1554 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000672604 1554 Hợp Long Mốc 2
DZO.0001507954 1619 Thần Long Mốc 2
DZO.0001522553 1737 Thần Long Mốc 2
DZO.0001420739 1802 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000529429 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000816087 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000580069 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000469052 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001074018 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001388072 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000487590 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000447866 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000595899 1813 Thần Long Mốc 1 + 2
DZO.0000483746 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000478684 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000447829 1813 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000586233 1943 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000511710 1960 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000511706 1960 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000470260 1967 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000529033 1976 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000459611 1990 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000661666 1990 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001485756 1998 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001498937 1999 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000459989 1999 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000868570 2072 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000457316 2072 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001024569 2398 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001507224 2432 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000457803 2490 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001399943 2490 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000529607 2490 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001523689 2490 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001513450 2490 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001504542 2490 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001508108 2539 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000591133 2590 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001487330 2590 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001030064 2590 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000447869 2590 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000672600 2590 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000507690 2590 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001498810 2590 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000462191 2590 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001021988 2590 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0001343133 3008 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000481088 3367 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000451577 3888 Hợp Long Mốc 1 + 2
DZO.0000561784 3999 Hợp Long Mốc 3
DZO.0001524583 4776 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000564193 5180 Hợp Long Mốc 1 + 3
DZO.0000984799 5180 Thần Long Mốc 1 + 3
DZO.0000528901 5439 Thần Long Mốc 2 + 3
DZO.0000597227 5698 Hợp Long Mốc 2 + 3
DZO.0000447220 5628 Hợp Long Mốc 2 + 3
DZO.0000528899 5957 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000450548 5957 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000452234 5957 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000445263 5957 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000609532 5957 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000445028 5957 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000447051 5957 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0001489091 6178 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3
DZO.0000539849 10360 Hợp Long Mốc 1 + 4
DZO.0001414314 10360 Thần Long Mốc 1 + 4
DZO.0000478598 10360 Hợp Long Mốc 1 + 4
DZO.0001366874 10559 Thần Long Mốc 1 + 4
DZO.0000509912 10619 Hợp Long Mốc 1 + 4
DZO.0000449990 11543 Hợp Long Mốc 2 + 4
DZO.0000968040 12950 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 4
DZO.0001375540 12950 Thần Long Mốc 1 + 2 + 4
DZO.0000499882 15540 Hợp Long Mốc 2 + 3 + 4
DZO.0000482585 15540 Thần Long Mốc 2 + 3 + 4
DZO.0000460505 15540 Hợp Long Mốc 2 + 3 + 4
DZO.0000471611 15540 Thần Long Mốc 2 + 3 + 4
DZO.0000969105 15540 Thần Long Mốc 2 + 3 + 4
DZO.0000995058 15695 Thần Long Mốc 2 + 3 + 4
DZO.0001486910 15799 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3 + 4
DZO.0000451348 16058 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3 + 4
DZO.0000445243 16058 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3 + 4
DZO.0000597260 16058 Thần Long Mốc 1 + 2 + 3 + 4
DZO.0000458221 23310 Hợp Long Mốc 1 + 2 + 3 + 4
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.