Trả Quà Nạp Tiêu 06.12 ~ 07.12

image bai viet
12/8/2023 10:42:24 AM
Tin Tức

Trả Quà Nạp Tiêu 06.12 ~ 07.12

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia hợp lệ sự kiện trên máy chủ từ 06.12 ~ 07.12, quý anh hùng vui lòng dọn dẹp túi hành trang và kho tiêu cục để nhận về bộ quà hỗ trợ nhé.

Rất tiếc có rất nhiều anh hùng chỉ tham gia Nạp hoặc Tiêu do vậy không tính hợp lệ sự kiện này.

HashID Nạp Tiêu Máy Chủ Quà
DZO.0000451348 500 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001061008 500 1036 Thần Long Mốc 1
DZO.0000506791 500 1198 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000515670 500 1295 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000877106 500 2201 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001534579 500 2490 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000475572 700 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000483746 900 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001541680 1000 998 Thần Long Mốc 1
DZO.0001552369 1000 998 Hợp Long Mốc 1
dzo.0000602689 1000 999 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001388072 1000 999 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000672682 1000 999 Thần Long Mốc 1
DZO.0001389411 1000 999 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000460659 1000 999 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000445611 1000 999 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000617139 1000 999 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000542645 1000 1005 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000580069 1000 1008 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000951609 1000 1017 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000451405 1000 1018 Thần Long Mốc 1
DZO.0000446399 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000463932 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000542333 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000509912 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000514224 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001465385 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000452423 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001505355 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000911198 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001542344 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000543537 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000462633 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000447220 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001378133 1000 1036 Thần Long Mốc 1
DZO.0000529848 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000672604 1000 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000462785 1000 1104 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001395748 1000 1104 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001511564 1000 1219 Thần Long Mốc 1
DZO.0000462239 1000 1228 Thần Long Mốc 1
DZO.0000461542 1000 1228 Thần Long Mốc 1
DZO.0001534572 1000 1258 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000446720 1000 1295 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001520171 1000 1335 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000452254 1200 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000482585 1200 1036 Thần Long Mốc 1
DZO.0001540318 1200 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000531000 1200 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000529947 1200 1198 Hợp Long Mốc 1
DZO.0001334360 1200 1258 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000511706 1500 1036 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000458913 1500 1327 Thần Long Mốc 1
DZO.0001538860 1500 1491 Thần Long Mốc 1
DZO.0001511755 1900 1104 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000446551 3000 1258 Hợp Long Mốc 1
DZO.0000943422 5000 5179 Hợp Long Mốc 1+2
DZO.0001527445 4000 6459 Thần Long Mốc 1+2+3
DZO.0000943499 5000 6603 Hợp Long Mốc 1+2+3
DZO.0001511123 6000 6266 Thần Long Mốc 1+2+3
DZO.0001051509 7000 6181 Thần Long Mốc 1+2+3
DZO.0000545423 7000 6487 Thần Long Mốc 1+2+3
DZO.0001536900 7000 6603 Thần Long Mốc 1+2+3
DZO.0001550025 7000 6892 Thần Long Mốc 1+2+3
DZO.0001549105 7000 7301 Thần Long Mốc 1+2+3
DZO.0000466338 2500 4238 Hợp Long Mốc 1+3
DZO.0001526377 2500 4402 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0001404886 2500 4402 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0001404888 2500 4402 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0000597260 3000 4402 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0000969105 3500 4402 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0001375540 4000 4218 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0001372555 4200 4255 Hợp Long Mốc 1+3
DZO.0000995058 4200 4402 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0001366703 4200 4402 Hợp Long Mốc 1+3
DZO.0000994544 4400 4402 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0000445263 4500 4402 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0001000642 5000 4402 Thần Long Mốc 1+3
DZO.0001492755 1700 2201 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000539849 2000 1796 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000453512 2000 1813 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000481088 2000 1944 Hợp Long Mốc 2
DZO.0001374856 2000 1965 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000976389 2000 1998 Hợp Long Mốc 2
DZO.0000460065 2000 2849 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0001535594 3000 2490 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0000474432 3000 2918 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0000468405 3000 2997 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0000539229 5000 2729 Hợp Long Mốc 2+3
DZO.0000491881 2000 3237 Hợp Long Mốc 3
DZO.0001421360 2000 3237 Thần Long Mốc 3
DZO.0000603524 2000 3318 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000470748 2500 3237 Thần Long Mốc 3
DZO.0001093223 2500 3238 Thần Long Mốc 3
DZO.0000483173 3000 3200 Hợp Long Mốc 3
DZO.0001486110 3000 3237 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000445243 3000 3237 Hợp Long Mốc 3
DZO.0001378507 3000 3496 Thần Long Mốc 3
DZO.0000616353 3200 3217 Thần Long Mốc 3
DZO.0000451393 3200 3223 Thần Long Mốc 3
DZO.0000528899 3200 3237 Thần Long Mốc 3
DZO.0000447253 3200 3237 Thần Long Mốc 3
DZO.0001524745 3200 3237 Thần Long Mốc 3
DZO.0001526004 3200 3237 Thần Long Mốc 3
DZO.0000959686 3200 3237 Thần Long Mốc 3
DZO.0000528901 3300 3218 Thần Long Mốc 3
DZO.0001430278 3400 3237 Thần Long Mốc 3
DZO.0000461108 3500 3200 Thần Long Mốc 3
DZO.0001134685 3500 3237 Thần Long Mốc 3
DZO.0000466368 3500 3237 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000467966 3500 3429 Thần Long Mốc 3
DZO.0001034545 3500 3429 Thần Long Mốc 3
DZO.0000471611 3500 3669 Thần Long Mốc 3
DZO.0000595899 3500 3692 Thần Long Mốc 3
DZO.0000448048 3700 3562 Thần Long Mốc 3
DZO.0000459198 4000 3284 Hợp Long Mốc 3
DZO.0000456741 4000 3755 Thần Long Mốc 3
DZO.0001525853 4000 3999 Thần Long Mốc 3

 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.