Trả Quà Nạp Tiêu 19.12 ~ 22.12

image bai viet
12/25/2023 3:43:45 PM
Tin Tức

Trả Quà Nạp Tiêu 19.12 ~ 22.12

🐲 QTV xin chúc mừng tất cả anh hùng đã tham gia sự kiện hợp lệ và nhận về phần quà hỗ trợ. Riêng một số anh hùng khi tham gia chỉ Nạp hoặc chỉ Tiêu sẽ không tính hợp lệ. QTV rất tiếc về các trường hợp trên.
 
Danh sách nhận quà các ngày Nạp Tiêu và Tích Lũy Đủ 4 Ngày
 
19.12
HashID Máy Chủ Nạp Tiêu
DZO.0000451348 Hợp Long 200 1167
DZO.0001552369 Hợp Long 500 1066
DZO.0000997817 Hợp Long 1000 1167
DZO.0001526377 Thần Long 1000 1088
DZO.0001051509 Thần Long 1000 1167
DZO.0000528478 Hợp Long 1000 1054
DZO.0000445243 Hợp Long 1000 1167
DZO.0001388072 Hợp Long 1000 1167
DZO.0000483173 Hợp Long 1500 1017
DZO.0001420431 Thần Long 20000 19045
20.12
HashID Máy Chủ Nạp Tiêu
DZO.0000451348 Hợp Long 200 1167
DZO.0001525187 Thần Long 1000 1167
DZO.0001051509 Thần Long 1000 1017
DZO.0001511076 Hợp Long 1000 1796
DZO.0001388072 Hợp Long 1000 999
DZO.0001552422 Thần Long 1000 1017
DZO.0000483173 Hợp Long 1000 1017
DZO.0000997817 Hợp Long 1000 1167
DZO.0001552369 Hợp Long 1000 1167
DZO.0001526377 Thần Long 1000 1167
DZO.0000445243 Hợp Long 1200 1167
DZO.0001343133 Hợp Long 1200 1167
DZO.0001000642 Thần Long 2000 1619
DZO.0000476043 Hợp Long 3000 2729
DZO.0001511123 Thần Long 5000 1074
21.12
HashID Máy Chủ Nạp Tiêu
DZO.0001051509 Thần Long 1500 1167
DZO.0000451348 Hợp Long 200 1167
DZO.0000445243 Hợp Long 1200 1167
DZO.0001388072 Hợp Long 1000 999
DZO.0001511123 Thần Long 200 1074
DZO.0001343133 Hợp Long 1200 1167
DZO.0000997817 Hợp Long 1000 1167
DZO.0000483173 Hợp Long 1000 1017
DZO.0001552369 Hợp Long 1000 1167
DZO.0001526377 Thần Long 1000 1038
22.12
HashID Máy Chủ Nạp Tiêu
DZO.0001051509 Thần Long 1500 1556
DZO.0000451348 Hợp Long 500 1556
DZO.0001521951 Thần Long 1700 1619
DZO.0001343133 Hợp Long 1500 1556
DZO.0000445243 Hợp Long 1500 1556
DZO.0000469969 Hợp Long 2000 1945
DZO.0000460545 Hợp Long 2000 2490
DZO.0000997817 Hợp Long 2000 1777
DZO.0001550025 Thần Long 2000 1945
DZO.0001541680 Thần Long 2000 1556
DZO.0001525187 Thần Long 2000 1619
DZO.0001371447 Hợp Long 4700 3685
DZO.0001388072 Hợp Long 1500 1556
DZO.0001511123 Thần Long 200 2112
DZO.0001526377 Thần Long 1500 1617
DZO.0001552369 Hợp Long 2500 2490
 

Nạp Tiêu Đủ 4 Ngày
HashID Máy Chủ Ngày
DZO.0001552369 Hợp Long 4
DZO.0000997817 Hợp Long 4
DZO.0001526377 Thần Long 4
DZO.0001051509 Thần Long 4
DZO.0000445243 Hợp Long 4
DZO.0001388072 Hợp Long 4
DZO.0000451348 Hợp Long 4

Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.