Trả Quà NẠP TIÊU ĐIỂM DANH 7 NGÀY 26.10

image bai viet
10/27/2023 9:10:43 AM
Tin Tức

Trả Quà NẠP TIÊU ĐIỂM DANH 7 NGÀY 26.10

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia sự kiện ĐIỂM DANH NẠP TIÊU 7 NGÀY từ 24.10 ~ 30.10, quý anh hùng vui lòng mở kho và túi hành trang cũng như để trống ô hành trang tương ứng quà để nhận.
 
Đừng quên tham gia điểm danh bằng cách Nạp và Tiêu từ 25.10 ~ 30.10 để nhận quà hỗ trợ.!
 
QTV xin thông tin: một số anh hùng chỉ tham gia Nạp hoặc chỉ tham gia Tiêu sẽ không tính hợp lệ sự kiện, anh hùng cần Nạp và Tiêu phí cùng nhau để nhận quà.
 
Xem lại sự kiện tại: https://9d.dzogame.vn/7-ngay-tich-luy-nap-tieu-24-10-30-10-24895
 
Danh sách nhận quà điểm danh Nạp Tiêu ngày 26.10.2023
 
HashID Nạp Tiêu Máy Chủ
DZO.0000449520 200 90 Hợp Long
DZO.0000449521 200 90 Hợp Long
DZO.0000448048 200 259 Thần Long
DZO.0000506506 200 259 Thần Long
DZO.0001508108 200 259 Hợp Long
DZO.0000475572 200 90 Hợp Long
DZO.0001093223 200 518 Thần Long
DZO.0000493431 200 259 Hợp Long
DZO.0000586233 200 259 Hợp Long
DZO.0001034545 200 259 Thần Long
DZO.0001507224 200 259 Hợp Long
DZO.0000612551 200 259 Hợp Long
DZO.0000452584 200 49 Hợp Long
DZO.0000585679 200 49 Hợp Long
DZO.0000470748 200 90 Thần Long
DZO.0001508701 200 259 Hợp Long
DZO.0001414314 400 518 Thần Long
DZO.0000530420 400 406 Hợp Long
DZO.0000447253 500 518 Thần Long
DZO.0001363595 500 259 Thần Long
DZO.0001501966 500 259 Hợp Long
DZO.0000568165 500 2590 Hợp Long
DZO.0000544878 500 90 Hợp Long
DZO.0000446276 600 90 Hợp Long
DZO.0000528899 700 777 Thần Long
DZO.0000487590 700 1183 Hợp Long
DZO.0000463391 1000 1036 Hợp Long
DZO.0001526636 1000 757 Thần Long
DZO.0001486910 1000 999 Hợp Long
DZO.0000911198 1000 999 Hợp Long
DZO.0000474499 1000 1036 Hợp Long
DZO.0000459611 1200 1295 Hợp Long
DZO.0000530006 2000 2072 Hợp Long
DZO.0001415448 2000 2072 Hợp Long
DZO.0000461542 2000 1619 Thần Long
DZO.0000446921 2000 2072 Hợp Long
DZO.0000448031 2000 2331 Hợp Long
DZO.0001526061 2000 717 Thần Long
DZO.0000451393 2000 2037 Thần Long
DZO.0001054315 2000 1619 Thần Long
DZO.0000463286 2000 2954 Hợp Long
DZO.0000450115 2000 1199 Hợp Long
DZO.0001357485 2000 2578 Hợp Long
DZO.0000450585 2500 1944 Hợp Long
DZO.0000567998 2800 2590 Thần Long
DZO.0000445028 2800 4403 Hợp Long
DZO.0000596734 3000 2490 Hợp Long
DZO.0000672604 3000 3026 Hợp Long
DZO.0001526494 3000 2749 Hợp Long
DZO.0001477182 3000 2490 Hợp Long
DZO.0000460058 3000 1999 Hợp Long
DZO.0000445526 3000 2490 Hợp Long
DZO.0000560494 3000 3008 Hợp Long
DZO.0000985126 4400 7770 Hợp Long
DZO.0000529584 5000 518 Hợp Long
DZO.0000451348 5000 2590 Hợp Long
DZO.0001511123 5000 4974 Thần Long
DZO.0001083005 5000 310 Thần Long
DZO.0000503275 5000 5335 Thần Long
DZO.0000482585 5000 3888 Thần Long
DZO.0001431488 5000 3999 Thần Long
DZO.0000478598 5000 4980 Hợp Long
DZO.0001524583 5000 3999 Thần Long
DZO.0001375540 5000 5180 Thần Long
DZO.0001521052 7000 5488 Hợp Long
DZO.0000597260 8000 2590 Thần Long
DZO.0001420431 10000 259 Thần Long
DZO.0000580069 11000 11077 Hợp Long
DZO.0001372555 12000 11997 Hợp Long
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.