Trả Quà NẠP TIÊU Ngày 07.11.2023

image bai viet
11/8/2023 3:16:08 PM
Tin Tức

Trả Quà NẠP TIÊU Ngày 07.11.2023

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia Nạp và Tiêu hợp lệ trong ngày 07.11.2023 và nhận về bộ quà Nạp Tiêu của ngày tương ứng.
QTV rất tiếc khi một số anh hùng tham chỉ Nạp hoặc chỉ Tiêu, như vậy sẽ không tính hợp lệ sự kiện.
HashID Nạp Tiêu Máy Chủ Quà
DZO.0000462191 500 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0001404888 500 1018 Thần Long Quà 1
DZO.0001404886 500 1018 Thần Long Quà 1
DZO.0001492755 500 1036 Hợp Long Quà 1
DZO.0000532014 500 1046 Thần Long Quà 1
DZO.0001536305 500 1053 Thần Long Quà 1
DZO.0001134685 500 1058 Thần Long Quà 1
DZO.0000471611 500 1124 Thần Long Quà 1
DZO.0000450399 1000 999 Hợp Long Quà 1
DZO.0001343133 1000 1036 Hợp Long Quà 1
DZO.0000448048 1000 1089 Thần Long Quà 1
DZO.0000528619 1000 1154 Thần Long Quà 1
DZO.0000448855 1000 1560 Hợp Long Quà 2
DZO.0000458913 1000 1819 Thần Long Quà 2
DZO.0001065479 1000 1944 Hợp Long Quà 2
DZO.0000529584 1000 1990 Hợp Long Quà 2
DZO.0001533270 1100 1047 Hợp Long Quà 1
DZO.0001516725 1500 1006 Thần Long Quà 1
DZO.0001525187 1500 1236 Thần Long Quà 1
DZO.0001493361 1500 2980 Hợp Long Quà 1 + 2
DZO.0001034545 1700 2590 Thần Long Quà 1 + 2
DZO.0000467535 1900 1813 Thần Long Quà 2
DZO.0000447869 2000 1554 Hợp Long Quà 2
DZO.0001536783 2000 1999 Thần Long Quà 2
DZO.0001420431 2000 2552 Thần Long Quà 3
DZO.0001363595 2000 2582 Thần Long Quà 3
DZO.0000545423 2000 2590 Thần Long Quà 3
DZO.0000445243 2000 2590 Hợp Long Quà 3
DZO.0000499882 2000 2590 Hợp Long Quà 3
DZO.0000447253 2000 2590 Thần Long Quà 3
DZO.0001375540 2000 2590 Thần Long Quà 3
DZO.0000474432 2000 2590 Hợp Long Quà 3
DZO.0000499888 2000 2590 Hợp Long Quà 3
DZO.0000567998 2000 2661 Thần Long Quà 3
DZO.0000482585 2000 2723 Thần Long Quà 3
DZO.0001525013 2500 2490 Hợp Long Quà 3
DZO.0000537508 2500 2539 Hợp Long Quà 3
DZO.0001366874 2500 2590 Thần Long Quà 3
DZO.0001090345 2500 2590 Thần Long Quà 3
DZO.0000995058 2500 2590 Thần Long Quà 3
DZO.0000451393 2500 3565 Thần Long Quà 1 + 3
DZO.0001030064 2500 3589 Hợp Long Quà 1 + 3
DZO.0000498893 2700 2590 Thần Long Quà 3
DZO.0000445263 2700 2590 Thần Long Quà 3
DZO.0001509700 2900 2749 Hợp Long Quà 3
DZO.0000532488 3000 2590 Hợp Long Quà 3
DZO.0000603524 3000 2590 Hợp Long Quà 3
DZO.0001525853 3000 3097 Thần Long Quà 3
DZO.0001073970 3000 4147 Hợp Long Quà 2 + 3
DZO.0000451348 3000 4580 Hợp Long Quà 2 + 3
DZO.0001530742 4000 3687 Hợp Long Quà 2 + 3
DZO.0000458221 4000 3999 Hợp Long Quà 2 + 3
DZO.0000467966 4000 4048 Thần Long Quà 2 + 3
DZO.0000597260 4000 5180 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001521143 5000 3999 Hợp Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001486910 5000 5989 Hợp Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001523992 6000 5035 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
DZO.0001536900 6000 5618 Thần Long Quà 1 + 2 + 3
________________________________________
Xem ngay thông tin về sự kiện hỗ trợ 3 ngày Nạp Tiêu tại đây!
 
⏰ Thời Gian: từ 07/11/2023 đến 09/11/2023.
 
🔖 Thể Lệ:
- Trong thời gian sự kiện mỗi ngày 07 | 08 | 09 sẽ có một bộ quà hỗ trợ khác nhau. Anh hùng tiến hành "NẠP và TIÊU" để có thể nhận phần quà theo ngày tương ứng.
- Không tiến hành Nạp + Tiêu mốc cao nhất để nhận tất cả bộ quà, để nhận các phần quà kép anh hùng cần Nạp + Tiêu bằng tổng các phần quà trong ngày muốn nhận.
- Chọn quà mong muốn và tham gia Nạp Tiêu các ngày sự kiện.! 
Quà sự kiện ngày trước đó sẽ được trả ngay ngày sự kiện kế tiếp.
 
🌴 Ví Dụ: Trong ngày 07/11
Nhận quà 1 + 2 cần Nạp 1500 và Tiêu 2500
Nhận quà 1 + 3 cần Nạp 2500 và Tiêu 3500
Nhận quà 2 + 3 cần Nạp 3000 và Tiêu 4000
Nhận quà 1 + 2 + 3 cần Nạp 3500 và Tiêu 5000
 
🌟 Cách tính chọn phần quà kép tương tự với các ngày 08/11 và 09/11.
 
Ngày Nạp Tiêu Vật Phẩm Số Lượng
07/11
500 1000 Vé Đổi Trang Bị Bạch Long Thiên Thành/ Thiên Trường 5
1000 1500 Danh Hiệu - Cường Giả Năm Thứ 2 9Dzo (Đặc Cấp) 1
2000 2500 Công Cụ Tìm Kiếm Của Huyết Pháp Sư 35
08/11
400 700 X20 EXP 100
800 1200 [Hải Năng] Ngoại trang Hải Chiến (Nam/Nữ) Nhận Theo
Nhân Vật
1000 1200 Hắc Long Tín Vật - Cuồng Bạo
Hắc Long Tín Vật - Chết Chóc
Cặp Tín Vật
09/11
500 800 Bánh Chưng / Bánh Tét Mỗi Loại 50
600 1000 Nang Sinh Nhật Năm Thứ 2 (Nam/Nữ) Nhận Theo
Nhân Vật
1000 1200 Tín Vật Đĩa Bạc Thư Hoa
[Sử Thi] Vòng Lá Giáng Sinh
Bộ Tín Vật Hỗ Trợ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.