[Trả Quà] TIẾN TRÌNH TRẢ QUÀ CÁC SỰ KIỆN MÁY CHỦ

image bai viet
10/31/2023 2:37:10 PM
Tin Tức

[Trả Quà] TIẾN TRÌNH TRẢ QUÀ CÁC SỰ KIỆN MÁY CHỦ

#9DUltimate #CửuLongChíTôn
 
QTV xin thông tin đến quý anh hùng về tiến trình trả quà các sự kiện trên máy chủ như sau:
 
💌 1. QTV sẽ ưu tiên trả trước phần quà báo danh OFFLINE Hội Quán 9D.
 
👍 Danh sách báo danh hội quán 9D:
 

HashID Máy Chủ Nhân vật Tỉnh Thành Báo Danh
DZO.0000518783 Hợp Long [H]oang[D]e Long An
DZO.0000475975 Hợp Long -MinhAn- Long An
DZO.0000447669 Hợp Long HoangThien Long An
DZO.0000450548 Hợp Long Dai_Du Long An
DZO.0000875371 Hợp Long Luffy Long An
DZO.0001366703 Hợp Long LilDick Long An
DZO.0000448839 Hợp Long KhangThien Đồng Nai
DZO.0000549189 Hợp Long chu_muon_sao Đồng Nai
DZO.0000534113 Hợp Long QueChi14 Đồng Nai
DZO.0001408736 Hợp Long GjaLong Đồng Nai
DZO.0001530005 Hợp Long Di0r Đồng Nai
DZO.0000508843 Hợp Long iTones Đồng Nai
DZO.0000448048 Thần Long SuBaRuT Đồng Nai
DZO.0000506506 Thần Long CuongDuong Đồng Nai
DZO.0000985856 Hợp Long xe-rac Đồng Nai
DZO.0000615372 Hợp Long OO8 Đồng Nai
DZO.0000446639 Hợp Long Duong_Khang Đồng Nai
DZO.0000447869 Hợp Long -OO7- Đồng Nai
DZO.0001403383 Hợp Long CóTíGió Đồng Nai
DZO.0000531388 Hợp Long HacPhung Đồng Nai
DZO.0000865877 Thần Long Lâm_Tặc Đồng Nai
DZO.0001182683 Hợp Long TiểuSương Đồng Nai
DZO.0000995058 Thần Long BéLốcXoáy Đồng Nai
DZO.0000616353 Thần Long _athena_ Bắc Giang
DZO.0000447866 Hợp Long Wild-Orchid Bắc Giang
DZO.0001523689 Hợp Long TuongVy2022 Bắc Giang
DZO.0000445306 Hợp Long ku0m Bắc Giang
DZO.0000446921 Hợp Long Ñgạo-Tuyết Bắc Giang
DZO.0000581978 Hợp Long CôCô1 Bắc Giang
DZO.0001528866 Hợp Long Nhất1122 Bắc Giang
DZO.0001527405 Hợp Long FireDraGon Bắc Giang
DZO.0000446093 Hợp Long Ông_Çố_Nôị Bắc Giang
DZO.0000568165 Thần Long Cô-Cáo Bắc Giang
DZO.0000448049 Hợp Long TieuPhiLong Bắc Giang
DZO.0000456019 Hợp Long MinhHai Bắc Giang
DZO.0000523470 Hợp Long -Winner- Cần Thơ
DZO.0001428298 Hợp Long CuocSongMoi Cần Thơ
DZO.0001415361 Thần Long EM_TAP_CHOI Cần Thơ
DZO.0000537535 Hợp Long Falinks Cần Thơ
DZO.0001430278 Thần Long ThếPhongTử Cần Thơ
DZO.0000472639 Hợp Long LienHoang Cần Thơ
DZO.0001395475 Hợp Long newlife Cần Thơ
DZO.0001454655 Hợp Long Coffee Cần Thơ
DZO.0000447883 Hợp Long -HenRY- Cần Thơ
DZO.0000481088 Hợp Long ZzRockyzZ Hải Dương
DZO.0001090351 Thần Long PiKachu Hải Dương
DZO.0000450968 Hợp Long hiepkhachhp Hải Dương
DZO.0000531960 Thần Long PhamKimLong Hải Dương
DZO.0000532014 Thần Long NOPE_NOPE Hải Dương
DZO.0001496296 Thần Long [H]ealer_LL Hải Dương
DZO.0001404886 Thần Long LiuYiFei Hải Dương
DZO.0001197817 Hợp Long Zhenren Đà Nẵng
DZO.0001515801 Hợp Long Zhenrens Đà Nẵng
DZO.0001498037 Hợp Long Lama Đà Nẵng
DZO.0001519169 Hợp Long ThiênNữ Đà Nẵng
DZO.0001174100 Hợp Long Jessica Đà Nẵng
DZO.0001390521 Hợp Long HoaiNiemCL Đà Nẵng
DZO.0001390515 Hợp Long TamTam Đà Nẵng
DZO.0001421174 Hợp Long PInk-Ly Đà Nẵng
DZO.0000602957 Hợp Long BuffQuaPhe Đà Nẵng
DZO.0000601884 Hợp Long buffcuimia Đà Nẵng
DZO.0000603240 Hợp Long Tutquan Đà Nẵng
DZO.0001501864 Hợp Long CuongDiem Đà Nẵng
DZO.0001385777 Hợp Long Mockuraxem Đà Nẵng
DZO.0000612604 Hợp Long Mockuradop Đà Nẵng
DZO.0000875517 Hợp Long Q7xYiuLin Đà Nẵng
DZO.0000446613 Hợp Long Tuu-Hiep Đà Nẵng
DZO.0000596484 Hợp Long LanNgoc99 Đà Nẵng
DZO.0001502686 Hợp Long [V]uTo Đà Nẵng
DZO.0001091044 Hợp Long Tú_Vi Đà Nẵng
DZO.0000453705 Hợp Long TigerCrystal Đà Nẵng
DZO.0000448486 Hợp Long HacThien Đà Nẵng
DZO.0000446294 Hợp Long ChipShubi Đà Nẵng
DZO.0000573993 Hợp Long [Giet]Ga Đà Nẵng
DZO.0000448215 Hợp Long NAQ Đà Nẵng
DZO.0000474406 Hợp Long Unicorn Đà Nẵng
DZO.0000456873 Hợp Long --Quy-- Đà Nẵng
DZO.0000506691 Hợp Long Nuriko Đà Nẵng
DZO.0001074731 Hợp Long Vo-Cuc Đà Nẵng
DZO.0000496908 Hợp Long Hoa_Ha Đà Nẵng
DZO.0000451226 Hợp Long Nassu Đà Nẵng
DZO.0000598271 Thần Long -Kathy- Đà Nẵng
DZO.0000451790 Hợp Long HoaVoSac Đà Nẵng
DZO.0000452939 Hợp Long Mint Đà Nẵng
DZO.0000530166 Hợp Long Gầy Đà Nẵng
DZO.0000578270 Hợp Long Azuka_San Đà Nẵng
DZO.0000460884 Hợp Long Lão-Già Đà Nẵng
DZO.0000468947 Hợp Long HẠNH_KHẤT Đà Nẵng
DZO.0000448716 Hợp Long ThienSon Đà Nẵng
DZO.0000464361 Hợp Long TrungCuong Đà Nẵng
DZO.0000468405 Hợp Long Trộm Đà Nẵng
DZO.0000444887 Hợp Long ThienKim Đà Nẵng
DZO.0000490340 Hợp Long Bánh_Bèo Đà Nẵng
DZO.0000539912 Hợp Long Bánh_Bò Đà Nẵng
DZO.0000457316 Hợp Long KieuTran Đà Nẵng
DZO.0000868570 Hợp Long HoangNhi Đà Nẵng
DZO.0000483746 Hợp Long PeChi Đà Nẵng
DZO.0000537341 Hợp Long Thần-Tài Đà Nẵng
DZO.0000481441 Hợp Long easy Đà Nẵng
DZO.0000447829 Hợp Long -SaLa- Đà Nẵng
DZO.0001092257 Thần Long than-ruou Đà Nẵng
DZO.0000539955 Hợp Long Thầy_Tu Đà Nẵng
DZO.0000468922 Hợp Long Mjnt Đà Nẵng
DZO.0000461367 Hợp Long LamThienPhu Đà Nẵng
DZO.0000466592 Hợp Long Chanel Đà Nẵng
DZO.0000445028 Hợp Long _KING_ Đà Nẵng
DZO.0000464216 Hợp Long CuCu Hà Nội
DZO.0000460452 Hợp Long Hoàng_Dung Hà Nội
DZO.0001387672 Hợp Long TôĐátKỷ Hà Nội
DZO.0000447003 Hợp Long CầnLàCuốn Hà Nội
DZO.0000553694 Hợp Long ChuChoa Hà Nội
DZO.0001482033 Thần Long -KiếmMa- Hà Nội
DZO.0001271802 Thần Long Han-Mie Hà Nội
DZO.0001407963 Hợp Long TúTưngTửng Hà Nội
DZO.0000446453 Thần Long Aurora Hà Nội
DZO.0000448855 Hợp Long _-Venus-_ Hà Nội
DZO.0000998666 Hợp Long AChâu Hà Nội
DZO.0001411804 Thần Long Thien_Than Hà Nội
DZO.0001532354 Hợp Long minhdao Hà Nội
DZO.0001532335 Hợp Long TIM_EM Hà Nội
DZO.0001532332 Hợp Long vodien Hà Nội
DZO.0000671727 Hợp Long daithien Hà Nội
DZO.0000457488 Hợp Long TrucXinh Hà Nội
DZO.0000630191 Hợp Long tieuminhan Hà Nội
DZO.0000630101 Hợp Long minhta Hà Nội
DZO.0000630022 Hợp Long Thi_Thinho Hà Nội
DZO.0000548251 Hợp Long VipSlip Hà Nội
DZO.0000557148 Hợp Long MáyXayThịt Hà Nội
DZO.0000969105 Thần Long HeLLoMoTo Hà Nội
DZO.0001429914 Thần Long accphu2 Hà Nội
DZO.0000672355 Hợp Long MoonLight Hà Nội
DZO.0000503750 Hợp Long UyenPhung Hà Nội
DZO.0000457045 Thần Long Ahihi2 Hà Nội
DZO.0000472553 Hợp Long Yorn Hà Nội
DZO.0000452234 Hợp Long XzVeNuzX Hà Nội
DZO.0000527647 Thần Long BunMa Hà Nội
DZO.0001185210 Thần Long Memory Hà Nội
DZO.0000997817 Hợp Long ]V[-Diamond Hà Nội
DZO.0000949140 Thần Long zzzz0------- Hà Nội
DZO.0001134685 Thần Long Kakaka Hà Nội
DZO.0000469606 Hợp Long -QuanVü- Hà Nội
DZO.0000816087 Hợp Long HắcDiễm Hà Nội
DZO.0000613400 Hợp Long Primrose Hà Nội
DZO.0000613401 Hợp Long Hera Hà Nội
DZO.0000613399 Hợp Long Shopia Hà Nội
DZO.0000530836 Hợp Long Hapi Hà Nội
DZO.0000530833 Hợp Long TieuVi Hà Nội
DZO.0000530837 Hợp Long HapiHome Hà Nội
DZO.0000942965 Hợp Long TrùmCàKhia Hà Nội
DZO.0000466441 Hợp Long arthome Hà Nội
DZO.0000510958 Hợp Long -charles- Hà Nội
DZO.0000552182 Thần Long HaiDang68 Hà Nội
DZO.0000567998 Thần Long _Bất_Diệt_ Hà Nội
DZO.0000470748 Thần Long Helosusano Hà Nội
DZO.0000580056 Hợp Long _Newbie_ Hà Nội
DZO.0000463940 Hợp Long -XãHộiĐen- Hà Nội
DZO.0001357485 Hợp Long Boros Hà Nội
DZO.0000482585 Thần Long -DiaoChan- Hà Nội
DZO.0000547531 Thần Long Mouse Hà Nội
DZO.0000564098 Hợp Long Bé_Xoài Hà Nội
DZO.0000612314 Thần Long tieuthupro94 Hà Nội
DZO.0000528899 Thần Long Thanh_Nu Hà Nội
DZO.0000860480 Hợp Long BachLang Hà Nội
DZO.0000595899 Thần Long TửĐằng Hà Nội
DZO.0000456656 Hợp Long -Flame- Hà Nội
DZO.0000598004 Hợp Long Gà__Rừng Hà Nội
DZO.0000493431 Hợp Long SEESON Tp.HCM
DZO.0001413731 Hợp Long NgocNhi28 Tp.HCM
DZO.0000604100 Thần Long HackVuong Tp.HCM
DZO.0000529830 Hợp Long -Lisa- Tp.HCM
DZO.0000528898 Hợp Long -Lego- Tp.HCM
DZO.0000466772 Hợp Long Linhdy Tp.HCM
DZO.0000475886 Hợp Long S------Z Tp.HCM
DZO.0000587994 Hợp Long SợTaoChưa Tp.HCM
DZO.0000469052 Hợp Long A_Kay Tp.HCM
DZO.0000478684 Hợp Long zzVo_Danhzz Tp.HCM
DZO.0000529429 Hợp Long CT-ThienMaĐe Tp.HCM
DZO.0000529016 Hợp Long nguyenson Tp.HCM
DZO.0000545933 Hợp Long ßáo Tp.HCM
DZO.0000529319 Hợp Long lPhanKimLiên Tp.HCM
DZO.0000993344 Hợp Long ßéo Tp.HCM
DZO.0000860057 Hợp Long Lý-Nhã-Kỳ Tp.HCM
DZO.0001082572 Thần Long Çhị-3 Tp.HCM
DZO.0000483335 Hợp Long -Kathy- Tp.HCM
DZO.0000450029 Hợp Long TheKing Tp.HCM
DZO.0000445773 Hợp Long Lu Tp.HCM
DZO.0000629933 Hợp Long 3daidanhthan Tp.HCM
DZO.0000629872 Hợp Long tieumay Tp.HCM
DZO.0000629773 Hợp Long lamchanhanh Tp.HCM
DZO.0000629699 Hợp Long laothiengia Tp.HCM
DZO.0000629495 Hợp Long laohotu Tp.HCM
DZO.0000629124 Hợp Long thienmadaide Tp.HCM
DZO.0000628828 Hợp Long daitieuphong Tp.HCM
DZO.0000628721 Hợp Long tieuloiphong Tp.HCM
DZO.0000617337 Hợp Long laothiende Tp.HCM
DZO.0000617332 Hợp Long tieudocvat Tp.HCM
DZO.0000617323 Hợp Long giaochuminhg Tp.HCM
DZO.0000617087 Hợp Long laoloide Tp.HCM
DZO.0000617083 Hợp Long tranhoainhan Tp.HCM
DZO.0000617046 Hợp Long kyuchoingo Tp.HCM
DZO.0000617318 Hợp Long Lao_Lao Tp.HCM
DZO.0000530378 Hợp Long Banker Tp.HCM
DZO.0000459611 Hợp Long Gió Tp.HCM
DZO.0000613140 Hợp Long _Số_3 Tp.HCM
DZO.0001201500 Hợp Long A_C_B Tp.HCM
DZO.0001192218 Hợp Long A--C--B Tp.HCM
DZO.0000660603 Hợp Long o_____kia Tp.HCM
DZO.0000647275 Hợp Long OMGga1 Tp.HCM
DZO.0000514225 Hợp Long ManGo Tp.HCM
DZO.0000564127 Hợp Long Bế_Nguyệt Tp.HCM
DZO.0000528121 Hợp Long Hư_Trúc Tp.HCM
DZO.0000526747 Hợp Long Phi_Yến Tp.HCM
DZO.0000549078 Hợp Long [_Ta_La_Ai_] Tp.HCM
DZO.0001038264 Hợp Long [D]âu[T] Tp.HCM
DZO.0000445651 Hợp Long -PakBoL- Tp.HCM
DZO.0000560494 Hợp Long EdgarDavids Tp.HCM
DZO.0001320265 Thần Long Apple Tp.HCM
DZO.0001085025 Thần Long HoangIss Tp.HCM
DZO.0001000642 Thần Long Dirak_Magic Tp.HCM
DZO.0000490949 Hợp Long o-Linh-o Tp.HCM
DZO.0001501863 Hợp Long Hapdiem Tp.HCM
DZO.0000602524 Hợp Long BuffPhe Tp.HCM
DZO.0000446242 Thần Long [K]-_-[K] Tp.HCM
DZO.0000446153 Hợp Long --_Venus_-- Tp.HCM
DZO.0001063757 Thần Long ---Ñgọç--- Tp.HCM
DZO.0000994687 Hợp Long AnanDa Tp.HCM
DZO.0000585679 Hợp Long DaoChich_ Tp.HCM
DZO.0000509879 Thần Long Y_Ma Tp.HCM
DZO.0000494451 Hợp Long xauxi Tp.HCM
DZO.0001431488 Thần Long o0JooDoo0o Tp.HCM
DZO.0001465680 Hợp Long NewNew Tp.HCM
DZO.0000446449 Hợp Long ShootingStar Tp.HCM
DZO.0001385305 Hợp Long Zedd Tp.HCM
DZO.0000605997 Hợp Long Thèm_Sữa Tp.HCM
DZO.0000521118 Hợp Long Lữ_Khách Tp.HCM
DZO.0001504603 Thần Long -ßaßyßøss- Tp.HCM
DZO.0001395073 Thần Long _lucifer_ Tp.HCM
DZO.0001424650 Thần Long -NhjSưHuynh- Tp.HCM
DZO.0000672286 Hợp Long Mr_SunDay Tp.HCM
DZO.0001424059 Hợp Long Phedra Tp.HCM
DZO.0000490314 Hợp Long TạThịNặng Tp.HCM
DZO.0000451215 Hợp Long MyanBuff Tp.HCM
DZO.0000608980 Hợp Long Jee-Hoo Tp.HCM
DZO.0000487313 Hợp Long EmXinh34 Tp.HCM
DZO.0001253320 Hợp Long Devil-Tears̀ Tp.HCM
DZO.0000448031 Hợp Long [J]-Timmy Tp.HCM
DZO.0000607127 Hợp Long HắcÇông̉Tử Tp.HCM
DZO.0000470085 Hợp Long BéYêu Tp.HCM
DZO.0000461542 Thần Long TưMãPhiVân Tp.HCM
DZO.0000596590 Hợp Long --Shaolin-- Tp.HCM
DZO.0000460376 Hợp Long Rinz Tp.HCM
DZO.0001495369 Hợp Long Uíza Tp.HCM
DZO.0000446096 Hợp Long Aorum Tp.HCM
DZO.0000545423 Thần Long MaiSiêuPhong Tp.HCM
DZO.0001191536 Hợp Long Zhang_Wuji Tp.HCM
DZO.0000447253 Thần Long -The_Winter- Tp.HCM
DZO.0000451057 Hợp Long ZzLinDanzZ Tp.HCM
DZO.0000541145 Hợp Long AnhVoTinh Tp.HCM
DZO.0000446226 Hợp Long Jay-KuMaTri Tp.HCM
DZO.0001489091 Hợp Long MsBlow Tp.HCM
DZO.0000452976 Thần Long VPC Tp.HCM
DZO.0000603659 Hợp Long Mockuradov Tp.HCM
DZO.0001526061 Thần Long PhatGia Tp.HCM
DZO.0000541574 Hợp Long [K]im[L]ien Tp.HCM
DZO.0000968040 Hợp Long []Ám-Ảnh[] Tp.HCM
DZO.0000463673 Hợp Long TieuSau Tp.HCM
DZO.0001382511 Hợp Long LeThanhThanh Tp.HCM
DZO.0001065479 Hợp Long Linda Tp.HCM
DZO.0000996715 Hợp Long [S]exy[G]irl Tp.HCM
DZO.0000465790 Hợp Long Yureka Tp.HCM
DZO.0000446260 Hợp Long -Mee- Tp.HCM
DZO.0000531840 Hợp Long Manjusaka Tp.HCM
DZO.0000528851 Hợp Long Bery Tp.HCM
DZO.0000451393 Thần Long Ma_Y Tp.HCM
DZO.0001527764 Thần Long MissToNu Tp.HCM
DZO.0001498810 Hợp Long A-Lu Tp.HCM
DZO.0001416830 Thần Long Black-Dragon Tp.HCM
DZO.0000529902 Hợp Long Mị-Ảnh Tp.HCM
DZO.0001418063 Hợp Long TảoĐịaTăng Tp.HCM
DZO.0000471611 Thần Long Hac_anh_lieu Tp.HCM
DZO.0000602689 Hợp Long CầmThanh Tp.HCM
DZO.0000445263 Thần Long ĐiêuThuyền Tp.HCM
DZO.0000587605 Hợp Long Bồ_Đề Tp.HCM
DZO.0001516046 Hợp Long TieuCuongz Tp.HCM
DZO.0001377755 Thần Long -[9D]- Tp.HCM
DZO.0000520087 Hợp Long Lam-Hung Tp.HCM
DZO.0000446459 Hợp Long -KieuNhi- Tp.HCM
DZO.0000555462 Hợp Long T_U_A_N Tp.HCM
DZO.0000527456 Hợp Long sen03 Tp.HCM
DZO.0000611364 Hợp Long Mushigen Tp.HCM
DZO.0001531597 Thần Long VoTran Tp.HCM
DZO.0000478598 Hợp Long CR_9 Tp.HCM
DZO.0000474041 Hợp Long -Rony- Tp.HCM
DZO.0000597260 Thần Long TâyMônĐộcBá Tp.HCM
DZO.0000502337 Hợp Long Thang-_-Dau Tp.HCM
DZO.0000530006 Hợp Long Pháp-Hải Tp.HCM
DZO.0000541916 Thần Long __PiKaChu__ Tp.HCM
DZO.0000453946 Thần Long VoLong Tp.HCM
DZO.0000449092 Hợp Long Aimee Tp.HCM
DZO.0000451602 Hợp Long HuyetMMA Tp.HCM
DZO.0000864934 Hợp Long PKSoldier Tp.HCM
DZO.0000507763 Hợp Long -MinhThu- Tp.HCM
DZO.0001034545 Thần Long [X]aniel Tp.HCM
DZO.0000539339 Hợp Long GoldPig Tp.HCM
DZO.0000611746 Hợp Long Cuồng_Long Tp.HCM
DZO.0000847800 Hợp Long SơnTùngMTP Tp.HCM
DZO.0000452414 Hợp Long BigC Tp.HCM
DZO.0000462633 Hợp Long [TinhMotDem] Tp.HCM
DZO.0000483991 Hợp Long Sameguel Tp.HCM

 

 
💌 2. Tiếp Đó QTV Sẽ Trả Quà 5 Gói Webshop Đặc Biệt Từ 30.10 ~ 31.10 Tiếp Sau Khi Hoàn Tất Trả Quà Báo Danh. Bắt Đầu Trả Từ 01.11.2023.
 
💌 3. Phần Quà Nạp Tiêu Điểm Danh 7 Ngày Cũng Sẽ Được Tiếp Sau Đó.
 
💌 4. Phần Quà Quay May Mắn Offline 9D Hội Quán Sẽ Trả Sau Khi Hoàn Tất Quà Nạp Tiêu 7 Ngày.
 
☄️ Danh sách sẽ được công bố, quý anh hùng vui lòng phản hồi lựa chọn vũ khí ánh liễu 2 sau khi có danh sách.
 
💌 5. Quà Mở Rương May Mắn Sẽ Được Trả Cuối Cùng.
 
🎋 Quý anh hùng vui lòng theo dõi tiến trình trả quà từ QTV và phản hồi hỗ trợ nếu chưa nhận được quà. Vui lòng để trống túi hành trang và kho tiêu cục tổng quản với ô trống tương ứng số quà sẽ nhận.
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.