Trả Quà Tiêu Phí 11.12 ~ 13.12

image bai viet
12/14/2023 1:53:19 PM
Tin Tức

Trả Quà Tiêu Phí 11.12 ~ 13.12

QTV xin chúc mừng các anh hùng đã tham gia hợp lệ sự kiện trên máy chủ từ 11.12 ~ 13.12, quý anh hùng vui lòng dọn dẹp túi hành trang và kho tiêu cục để nhận về bộ quà hỗ trợ nhé.

Rất tiếc có rất nhiều anh hùng tham gia chưa hợp lệ sự kiện này. Xem lại sự kiện tại đây!

HashID Tiêu Phí Quà Máy Chủ
DZO.0000528899 1195 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001490255 1201 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000456074 1207 Mốc 1 Thần Long
DZO.0000579975 1218 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000529607 1218 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000541605 1218 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000470260 1218 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000532488 1219 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0001291789 1219 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001542946 1239 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000976389 1258 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000994544 1270 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001483968 1295 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000531640 1295 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000959686 1325 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001550871 1365 Mốc 1 Thần Long
DZO.0000448286 1497 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0001536408 1619 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001540304 1814 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001537426 1905 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0001395748 1905 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0001537759 1905 Mốc 1 Thần Long
DZO.0000530631 1905 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000466338 1905 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000482585 1905 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001090345 1905 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001554555 1905 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000446551 1905 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000868730 1905 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000528901 1905 Mốc 1 Thần Long
DZO.0000529848 1905 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000487661 1905 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000580069 1944 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0001552369 1954 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0001554259 1999 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000448048 2060 Mốc 1 Thần Long
DZO.0000539229 2100 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0001554170 2490 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001051509 2495 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001521951 2495 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001523992 2978 Mốc 1 Thần Long
DZO.0000895160 2997 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000446720 3136 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000451348 3810 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0001554203 3999 Mốc 1 Thần Long
DZO.0001544617 5559 Mốc 1 Hợp Long
DZO.0000995058 7620 Mốc 2 Thần Long
DZO.0001541680 7620 Mốc 2 Thần Long
DZO.0000447883 7620 Mốc 2 Hợp Long
DZO.0001378133 7639 Mốc 2 Thần Long
DZO.0000474432 7689 Mốc 2 Hợp Long
DZO.0001511076 7809 Mốc 2 Hợp Long
DZO.0000456741 8243 Mốc 2 Thần Long
DZO.0001404886 8718 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0001552422 8982 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0000532055 8997 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0000468405 9204 Mốc 1+2 Hợp Long
DZO.0001536900 9525 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0001486910 9525 Mốc 1+2 Hợp Long
DZO.0001404888 9525 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0001550025 9714 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0001511123 9725 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0000460545 9803 Mốc 1+2 Hợp Long
DZO.0001363595 9915 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0000447253 9915 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0000476043 9960 Mốc 1+2 Hợp Long
DZO.0001508701 10015 Mốc 1+2 Hợp Long
DZO.0000449990 10110 Mốc 1+2 Hợp Long
DZO.0001526377 10710 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0000450055 19095 Mốc 1+2 Thần Long
DZO.0001366703 28575 Mốc 1+2 Hợp Long
DZO.0001420431 49530 Mốc 1+2 Thần Long
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.