-Vật Phẩm Mới- NHÁNH CÂY CỦA HẮC LONG TỘC

image bai viet
8/24/2023 12:27:21 AM
Sự Kiện

-Vật Phẩm Mới- NHÁNH CÂY CỦA HẮC LONG TỘC

Có thể các hạ đã biết về gia thế, địa vị cũng như tên tuổi của Hắc Long Bang trong Cửu Long thế giới rồi. Một đại gia tộc Hắc Ám với những phân nhánh trải khắp thế giới Cửu Long. Trong lần binh biến này, khi thảo phạt Hắc Long Tộc. Giới giang hồ đã phát hiện ra một bảo vật vô cùng độc đáo. "Nhánh Cây Ảo Vọng Của Hắc Long Tộc". Cùng xem thông tin về Nhánh Cây đặc biệt tại bài viết này.
 
Vật phẩm "NHÁNH CÂY CỦA HẮC LONG TỘC" mở bán tại Kỳ Trân Các. từ 24/08/2023 ~ 22/09/2023.
 
Mua nhanh tại Webshop: https://9d.dzogame.vn/web-shop
 
  • Giá Bán
  1. Gói lẻ 1: 566 Long Kim
  2. Gói 10+1: 5094 Long Kim
  3. Gói đặc biệt 20 Nhánh Cây + 1 Cửu Thần Chế Tạo Bảo Quyển (Hỗ trợ 100% chế tạo thành công): 11188 Long Kim
 
Chú ý: gói hỗ trợ đặc biệt 20 Nhánh Cây + 1 Cửu Thần Chế Tạo Bảo Quyển (Hỗ trợ 100% chế tạo thành công) chỉ mở bán giới hạn 1 lần mua / 1 tài khoản.
  • Nguyên Liệu Đặc Biệt Từ Nhánh Cây Gồm 3 loại:

Hỏa Hắc Long Lân: 100% nhận được khi diệt các quái vật các cấp độ (B, A, S). Tích lũy số lượng lớn để Thu Thập những tài nguyên quý. Hãy thử sức cùng Nhánh Cây để thu thập và xem danh sách đổi quà với hơn 39 vật phẩm cao cấp.!!

 

 

 

Phiếu Đổi Trang Phục Thanh Đảo Cấp 1. Thu thập ngay 1 trong 4 hộp may mắn mở ra ngoại trang Thanh Đảo cấp 1 (Vật Lý/ Khí Công). Tỷ lệ mở mỗi món trang bị quần áo là như nhau (20%).

 

 

Phiếu Đổi Trang Phục Thanh Đảo Cấp 2. Thu thập ngay 1 trong 4 hộp may mắn mở ra ngoại trang Thanh Đảo cấp 2 (Vật Lý/ Khí Công). Tỷ lệ mở mỗi món trang bị quần áo là như nhau (20%).

 

  • Thông Tin Về Các Quái Vật Và Vật Phẩm Của Nhánh Cây

Chú Ý: Bảng danh sách chỉ liệt kê các tài nguyên có thể thu thập, không chứa tỷ lệ rớt các tài nguyên của từng nhân dạng ma vật. Tỷ lệ triệu hồi 3 cấp độ lần lượt như sau: B - 50%, A - 40%, S - 10%.

 
1. QUÁI VẬT KHÓ (CẤP S ĐẶC BIỆT) Gồm 2 Ma Vật
1> [Hắc Long] Phá Kiều Tướng Quân
 
[Hắc Long] Phá Kiều Tướng Quân
Vật Phẩm Số Lượng
Tỷ Lệ Triệu Hồi Thành Công : 10%
Hỏa Hắc Long Lân 1
Toàn Năng Đơn 1
Áo Choàng Tây Vương Nữ (Cấp 5) 1
Đồ Trang Sức Tây Vương Nữ (Cấp 5) 1
Cửu Thần Chế Tạo Bảo Quyển 1
Côn Lôn Tín Vật Hạp S (6S ~ 10S) 1
Kết Hồn Châu 1
Diệu Hồn Thạch 1
Tinh Huyết Quỷ Đơn 1
Linh Phù Bài (30 Ngày) 1
Chính - Sinh Hồn Ngọc 1
Tà - Quỷ Hồn Ngọc 1
Mãn Nguyệt Thạch - Chân 1
Tà Nguyệt Thạch - Chân 1
Hàn Ánh Liễu Vũ Khí Hạp +18 1
Phiếu Đổi Trang Phục Thanh Đảo Cấp 2 1
Rương Hộ Vệ (Cấp 5) 1
 
2> [Hắc Long] Nanh Quỷ Đại Pháp Sư
 
[Hắc Long] Nanh Quỷ Đại Pháp Sư
Vật Phẩm Số Lượng
Tỷ Lệ Triệu Hồi Thành Công : 15%
Hỏa Hắc Long Lân 1
Rương Hộ Vệ (Cấp 5) 1
Linh Phù Bài (30 Ngày) 1
Cửu Thần Chế Tạo Bảo Quyển 1
Hoàng Thiên Kính 1
Toàn Năng Đơn 1
Côn Lôn Tín Vật Hạp S (6S ~ 10S) 1
Áo Choàng Tây Vương Nữ (Cấp 5) 1
Đồ Trang Sức Tây Vương Nữ (Cấp 5) 1
Lam Phong Ngọc (Chân) 1
Thanh Phong Ngọc (Chân) 1
(Chân) Hồn Châu 1
(Chân) Quỷ Hội 1
Hắc Ánh Liễu Vũ Khí Hạp +18 1
Phiếu Đổi Trang Phục Thanh Đảo Cấp 1 1
(Mới) Cửu Long Thiên Hạ 7 Ngày 1
Hoàng Long Bảo Vật 1
Thẻ EXP X15 2
2. QUÁI VẬT KHÓ (CẤP S Thường) Gồm 3 Ma Vật
1> [Hắc Long] Hắc Hồn Pháp Sư
 
2> [Hắc Long] Bạch Phát Pháp Sư
 
3> [Hắc Long] Độc Kim Vương
 
3 BOSS Cấp S Thường đều có cùng bảng 1 tài nguyên có thể thu thập khi tiêu diệt, chỉ khác về tỷ lệ triệu hồi thành công (20%, 25%, 30%)
Vật Phẩm Số Lượng

Tỷ Lệ Triệu Hồi Thành Công :

20% |  25% | 30%

Hỏa Hắc Long Lân 1
Vệ Hồn Nang 1
Bí Kíp Chế Tạo (Cực) 1
Vũ Khí Cổ Thiên Hạp (+17) 1
Áo Choàng Tây Vương Nữ (Cấp 5) 1
Đồ Trang Sức Tây Vương Nữ (Cấp 5) 1
(Mới) Cửu Long Thiên Hạ 7 Ngày 1
Hoàng Long Bảo Vật 1
Kết Hồn Châu 1
Hoàng Thiên Kính 1
Côn Lôn Tín Vật Hạp S (6S ~ 10S) 1
Rương Hộ Vệ (Cấp 4~ 5) 1
Lam Phong Ngọc (Chân) 1
Thanh Phong Ngọc (Chân) 1
(Chân) Hồn Châu 1
(Chân) Quỷ Hội 1
Thạch Hồn 15
Thẻ EXP X10 1
3. QUÁI VẬT THƯỜNG (CẤP A) Gồm 4 Ma Vật
1> [Hắc Long] Thường binh
 
2> [Hắc Long] Yểu mệnh binh
 
3> [Hắc Long] Huyết võ sư
 
4> [Hắc Long] Vệ binh
 
4 BOSS Cấp A đều có cùng bảng 1 tài nguyên có thể thu thập khi tiêu diệt, chỉ khác về tỷ lệ triệu hồi thành công (15%, 20%, 25%, 30%)
 
Vật Phẩm Số Lượng

Tỷ Lệ Triệu Hồi Thành Công :

15% | 20% | 25% | 40%

Hỏa Hắc Long Lân 1
Cổ Nguyệt Hạp (Nam)
1
Cổ Nguyệt Hạp (Nữ)
(Mới) Cửu Long Thiên Hạ 7 Ngày 1
Bí Kíp Chế Tạo (Cực) 3
Kinh Nghiệm Sử Thi Hạp 1
Vũ Khí Cổ Thiên Hạp (+17)
1
Vũ Khí Đạt Ma Hạp (+17)
Cửu Thần Cường Hóa Thạch 1
Hồn Vệ Nang 1
Áo Choàng Tây Vương Nữ (Cấp 4) 1
Đồ Trang Sức Tây Vương Nữ (Cấp 4) 1
Rương Hộ Vệ (Cấp 4~ 5) 1
Côn Lôn Tín Vật Hạp (Cấp 5) 1
(Chân) Thổ Châu
1
(Chân) Thủy Châu
Lam Phong Ngọc (Chân)
Thanh Phong Ngọc (Chân)
Thạch Hồn 6
Bạch Huyết Tửu Tinh 1
4. QUÁI VẬT THƯỜNG (CẤP B) Gồm 4 Ma Vật
1> [Hắc Long] Song đao đội trưởng
 
2> [Hắc Long] Lôi pháp sư
 
3> [Hắc Long] Ngân giáp bộ binh
 
4> [Hắc Long] Đồng giáp bộ binh
 
4 BOSS Cấp B đều có cùng bảng 1 tài nguyên có thể thu thập khi tiêu diệt, chỉ khác về tỷ lệ triệu hồi thành công (20%, 25%, 25%, 30%)
Vật Phẩm Số Lượng

Tỷ Lệ Triệu Hồi Thành Công :

20% | 25% | 25% | 30%

Hỏa Hắc Long Lân 1
Sâm Cao Ly Hạp (X100) 1
Linh Chi Hạp (X100) 1
Thạch Hồn 3
(Mới) Cửu Long Thiên Hạ (3 Ngày) 1
Kinh Nghiệm Sử Thi Hạp 1
Bí Kíp Chế Tạo (Cực) 1
Vũ Khí Huyết Pháp Sư Hạp (Hải Ba) +15 1
Tuyết Nội Phục 1
Tuyết Nội Khố 1
Cửu Thần Cường Hóa Thạch 1
Rương Hộ Vệ (Cấp 2~ 5) 1
Côn Lôn Tín Vật Hạp (Cấp 2 ~ 5) 1
Thổ Châu 1
Thủy Châu 1
Bạch Huyết Tửu Tinh 1
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.