☘ TOP 20 TIÊU PHÍ "LONG KIM"

image bai viet
11/30/2023 2:51:57 PM
Tin Tức

☘ TOP 20 TIÊU PHÍ "LONG KIM"

Xem ngay danh sách TOP 20 sự kiện Đua TOP Tiêu Phí từ 27.11 ~ 02.12

  HashID LONG KIM
Tiêu Dùng
Ngoài
TOP 20
DZO.0000499882 2320
DZO.0000451577 2392
DZO.0001038264 2460
DZO.0001542375 2460
DZO.0000461222 2642
DZO.0001502987 2642
DZO.0000466338 2642
DZO.0000453749 2684
DZO.0000445998 2882
TOP 20
DZO.0000617139 3012
DZO.0001018218 3012
DZO.0000460300 3247
DZO.0001498810 3496
DZO.0001536900 3904
DZO.0000545423 3980
DZO.0001540604 3999
DZO.0001543651 3999
DZO.0001030064 4369
DZO.0000597260 4402
DZO.0000478063 4437
DZO.0001388072 4780
DZO.0001534572 5217
DZO.0001371263 5595
DZO.0001526377 8150
DZO.0000482585 8804
DZO.0000470748 9415
DZO.0000445243 47540
DZO.0001420431 72637
DZO.0000461945 213768

 
Tham gia đua ngay TOP Tiêu Phí "Long Kim" để nhận về PET 5 đặc biệt PHÁ THIÊN KỲ LÂN cùng những vật phẩm hỗ trợ thêm từ QTV nhé anh hùng.
 
☄️ Chi tiết sự kiện: https://9d.dzogame.vn/%F0%9F%8F%86-ho-tro-tieu-phi-long-kim-25169
______________________________________
Tham gia cùng các sự kiện sau để tối ưu "Long Kim" đã nạp:
 
✨ GIẢM GIÁ 40% GÓI RƯƠNG BÁU ĐẶC BIỆT - Duy Nhất Trong Ngày 30.11.2023.
🔸 Chi tiết: https://9d.dzogame.vn/%E2%9C%A8-giam-gia-40-goi-ruong-bau-dac-biet-duy-nhat-trong-ngay-30-11-2023-25191
 
🌿 NHẬN NGAY COMBO 4 NGOẠI TRANG HỖ TRỢ
🔸 Chi tiết: https://9d.dzogame.vn/%F0%9F%8C%BF-nhan-ngay-combo-4-ngoai-trang-ho-tro-25178
 
👑 Thông tin sự kiện: TOP 20 anh hùng có tổng tiêu phí bằng ""Long Kim"" lớn nhất trên cả 2 máy chủ Hợp Long + Thần Long sẽ nhận quà từ QTV.

Số Lượng Vật Phẩm
1 [Hạng 5] -Phá Thiên- Kỳ lân
30 Vé Đổi Thức Ăn Cao - Hiệp Nhân
40 Rương Dược Phẩm Hỗ Trợ PK
100 Lọ Hơi Thở Thần Long
100 Pháo Hoa
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.