☘ TOP 20 TIÊU PHÍ "LONG KIM" Ngày 01.12.2023

image bai viet
12/1/2023 11:24:45 AM
Tin Tức

☘ TOP 20 TIÊU PHÍ "LONG KIM" Ngày 01.12.2023

Xem ngay danh sách TOP 20 sự kiện Đua TOP Tiêu Phí từ 27.11 ~ 02.12

  HashID LONG KIM
Tiêu Dùng
Ngoài
TOP 20
DZO.0000617139 3012
DZO.0001018218 3012
DZO.0001498810 3496
DZO.0001542375 3781
DZO.0001536900 3904
DZO.0000609532 3963
DZO.0000995058 3963
DZO.0000468405 3963
DZO.0000545423 3980
DZO.0001540604 3999
DZO.0001543651 3999
DZO.0000452254 4039
DZO.0000597260 4402
DZO.0001388072 4780
DZO.0000528901 4921
TOP 20
DZO.0000448048 4999
DZO.0000460300 5423
DZO.0001530742 5572
DZO.0001371263 5595
DZO.0000883437 5671
DZO.0000478063 5758
DZO.0000462191 6005
DZO.0001030064 7011
DZO.0000450055 7343
DZO.0001550025 7782
DZO.0001534572 7859
DZO.0000482585 8804
DZO.0000470748 9415
DZO.0001526377 10792
DZO.0000567998 13444
DZO.0000445243 47540
DZO.0000993839 47920
DZO.0000471611 49052
DZO.0001420431 93687
DZO.0000461945 213768

 
Tham gia đua ngay TOP Tiêu Phí "Long Kim" để nhận về PET 5 đặc biệt PHÁ THIÊN KỲ LÂN cùng những vật phẩm hỗ trợ thêm từ QTV nhé anh hùng.
 
☄️ Chi tiết sự kiện: https://9d.dzogame.vn/%F0%9F%8F%86-ho-tro-tieu-phi-long-kim-25169
______________________________________
Tham gia cùng các sự kiện sau để tối ưu "Long Kim" đã nạp:
 
✨ GIẢM GIÁ 40% GÓI RƯƠNG BÁU ĐẶC BIỆT - Duy Nhất Trong Ngày 30.11.2023.
🔸 Chi tiết: https://9d.dzogame.vn/%E2%9C%A8-giam-gia-40-goi-ruong-bau-dac-biet-duy-nhat-trong-ngay-30-11-2023-25191
 
🌿 NHẬN NGAY COMBO 4 NGOẠI TRANG HỖ TRỢ
🔸 Chi tiết: https://9d.dzogame.vn/%F0%9F%8C%BF-nhan-ngay-combo-4-ngoai-trang-ho-tro-25178
 
👑 Thông tin sự kiện: TOP 20 anh hùng có tổng tiêu phí bằng ""Long Kim"" lớn nhất trên cả 2 máy chủ Hợp Long + Thần Long sẽ nhận quà từ QTV.

Số Lượng Vật Phẩm
1 [Hạng 5] -Phá Thiên- Kỳ lân
30 Vé Đổi Thức Ăn Cao - Hiệp Nhân
40 Rương Dược Phẩm Hỗ Trợ PK
100 Lọ Hơi Thở Thần Long
100 Pháo Hoa
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.