MỞ BÁN NGUYÊN LIỆU NÂNG CẤP HIỆP NHÂN (Trợ Giá 40%)

image bai viet
9/28/2023 11:21:17 AM
Sự Kiện

MỞ BÁN NGUYÊN LIỆU NÂNG CẤP HIỆP NHÂN (Trợ Giá 40%)

⏰ Thời Gian: từ 28/09/2023 ~ 05/10/2023.
 
Các nguyên liệu hỗ trợ Hiệp Nhân đã được mở bán lại tại Kỳ Trân Các và hỗ trợ "Giảm" thêm 40% so với giá gốc, mua ngay nào anh hùng.!
 
Chú ý tham gia sự kiện khuyến mãi đặc biệt ngày 29.09.2023 để tích trữ Long Kim và mua sắm vật phẩm
_________________________
🔸Mua nhanh tại Webshop: https://9d.dzogame.vn/web-shop
 
🔹Thông tin Hiệp Nhân: https://9d.dzogame.vn/cam-nang/gioi-thieu-he-thong-hiep-nhan-16111
_________________________

Các vật phẩm mở bán tại mục "Shop Sự Kiện" chỉ có thể mua bằng Long Kim.

Vật Phẩm Giá Gốc Giảm Giá 40% Thời Gian Bán
(Hồ Tấn Nhi) Hồn Quả (5) 4490 2.694 28/09 05/10
(Du Sát Linh) Xích Phù Bài (5) 4490 2.694 28/09 05/10
(Trương Ưu Sơn) Âm Dương Đai (5) 4490 2.694 28/09 05/10
(Ngân Sử Tịnh) Thiên Nhãn Bài (5) 4490 2.694 28/09 05/10
(Duy Hồn) Thanh Hạng Liên (5) 4490 2.694 28/09 05/10
(Vũ Khích Khiếu) Hắc Ngô Công Trảo (5) 4490 2.694 28/09 05/10
(Hồ Tấn Nhi) Hộp Trị Thương 7990 4.794 28/09 05/10
(Du Sát Linh) Hộp Trị Thương 7990 4.794 28/09 05/10
(Trương Ưu Sơn) Hộp Trị Thương 7990 4.794 28/09 05/10
(Vũ Khích Khiếu) Hộp Trị Thương 7990 4.794 28/09 05/10
(Ngân Sử Tịnh) Hộp Trị Thương 7990 4.794 28/09 05/10
(Duy Hồn) Hộp Trị Thương 7990 4.794 28/09 05/10
Hồn Đơn Nang (Lớn) 5990 3.594 28/09 05/10
Cự Bạch Tửu (Cực) 4490 2.994 28/09 05/10
Hoa Tử Nguyệt 2990 1.794 28/09 05/10
Gói Hiệp Nhân (Thấp) 6990 4.194 28/09 05/10
Gói Hiệp Nhân (Cao) 14990 8.994 28/09 05/10
Hồn Đơn Nang (Nhỏ) 990   28/09 05/10
Cự Bạch Tửu (Tuyệt) 690   28/09 05/10
(Hồ Tấn Nhi) Thịt Bò Hầm 390   28/09 05/10
(Hồ Tấn Nhi) Bò bít tết 1990 1.194 28/09 05/10
(Du Sát Linh) Huyết Ngọc 390   28/09 05/10
(Du Sát Linh) Ảnh Đoản 1990 1.194 28/09 05/10
(Trương Ưu Sơn) Tuyệt Vọng Châu 390   28/09 05/10
(Trương Ưu Sơn) Cháo Lúa Mạch 1990 1.194 28/09 05/10
(Ngân Sử Tịnh) Chung Sư Bang Bài 390   28/09 05/10
(Ngân Sử Tịnh) Cầm Linh Tịch 1990 1.194 28/09 05/10
(Duy Hồn) Hà Thủ Ô 390   28/09 05/10
(Duy Hồn) Thiếu Lâm Điển Tích 1990 1.194 28/09 05/10
(Vũ Khích Khiếu) Hợp Phì Tửu 390   28/09 05/10
(Vũ Khích Khiếu) Vĩ Hồ 1990 1.194 28/09 05/10

Chúc Quý Bằng Hữu có những giờ phút vui vẻ cùng Cửu Long Tranh Bá - Dzogame.

BQT 9D-Dzogame, Trân trọng!

 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.