-Sự Kiện Tháng 9/2023- HẮC LONG NỔI LOẠN

image bai viet
8/24/2023 12:33:08 AM
Sự Kiện

-Sự Kiện Tháng 9/2023- HẮC LONG NỔI LOẠN

Hắc Long Bang đã động thủ. Cửu Long Anh Hùng mau mau về ngay trụ sở Hắc Long Bang tại Tây Tạng cùng nhau liên thủ sẵn sàng đối ứng.!!
Quý anh hùng thân mến, trong sự kiện tháng 9/2023. Hai bản đồ "Tây Tạng" và "Bắc Hải" chính thức quay lại làm chiến trường chính lần này. Nếu chưa đủ sức mạnh để bước ra bãi tranh quái nhiệm vụ hoặc chạy bản đồ tìm NPC. Hãy nâng cấp sức mạnh ngay!. Cùng theo dõi thông tin chi tiết hướng dẫn tham gia sự kiện tháng 9/2023 HẮC LONG NỔI LOẠN tại đây.
 
Thời Gian Sự Kiện: từ 24/08/2023 ~ 22/09/2023.
 
​💥 6 - Nhiệm vụ đặc biệt
💥 1 - Nhiệm vụ hàng tuần
💥 2 - Phó bản Tây Tạng và Bắc Hải
💥 2 - Cặp Tín Vật Đặc Biệt
💥 4 - Cặp Nang Chính (Mới)
💥 Cùng rất nhiều tài nguyên khác đã được cập nhật. Đặc biệt nhất lần đại chiến này sẽ kiểm chứng tinh thần đoàn kết của thế giới 9D. Liệu anh hùng sẽ chọn liên thủ hỗ trợ khi ra bãi nhiệm vụ?. Hay, PK tiễn người yêu dấu 1 đoạn :V?.
_______________________________________________________
I. Hiệu Ứng Bổ Trợ Toàn Máy Chủ
Trong thời gian sự kiện, hiệu ứng bổ trợ "THIẾT HUYẾT" sẽ được mở hỗ trợ đến quý anh hùng.
 
II. Các Tài Nguyên Mới Từ Sự Kiện
 
Tại sự kiện này, anh hùng sẽ có 1 tài nguyên duy nhất dùng cho việc Thu Thập/ Chế Tạo tài nguyên từ sự kiện. Vật phẩm nguyên liệu sự kiện "Huyền Thiết Huyết", nhận mỗi ngày 2 tài nguyên khi hoàn thành chuỗi 6 nhiệm vụ THIẾT HUYẾT. Thu thập/ Chế tạo thông qua NPC Vạn Đại Gia - Hợp Phì.
1. Thu Thập Sự Kiện
 
(Thông tin trạng thái của cặp nang mới)
2. Chế Tạo Sự Kiện
 
Sự kiện cung cấp cặp tín vật từ Hắc Long bang gồm:
1. Hắc Long tín vật - Cuồng Bạo
2. Hắc Long tín vật - Chết Chóc
 
 
 
 
III. Hướng Dẫn Chuỗi Sự Kiện Hàng Ngày và Tuần
Tại sự kiện lần này anh hùng cần phải tham gia 6 nhiệm vụ đặc biệt tại Tây Tạng để tiến hành kích hoạt nhiệm vụ thứ 7 (nhiệm vụ hàng tuần). Chuỗi sự kiện mang tên 'THIẾT HUYẾT".
* Khuyến cáo tham gia nhiệm vụ từ cấp độ 176 trở lên.
* Nhiệm vụ hàng ngày: sẽ tiến hành bắt đầu lại từ thời gian hoàn tất sự kiện ngày trước đó.
* Nhiệm vụ Tuần: sẽ tiến hành bắt đầu lại từ thời gian hoàn tất sự kiện tuần trước đó.
* Để nhận nhiệm vụ tổng Phong Vân Lục (tất cả các nhiệm vụ đang nhận DLH, VLH, HKH, KDH, VLTS phải <20).
* Quý anh hùng vui lòng theo dõi bản đồ nhỏ, để ý các dấu chỉ thị nhiệm vụ Hiệp Khách Hành - HKH và tìm đến NPC làm nhiệm vụ.
 
 
* Ngoài ra luôn theo dõi bảng Phong Vân Lục xuất hiện, một số yêu cầu cần đồng ý để kích hoạt tiếp nhiệm vụ.
 
1. Sự Kiện THIẾT HUYẾT (1)
Đây là sự kiện mở đầu nhằm kích hoạt chuỗi các nhiệm vụ tiếp theo cần hoàn thành nhiệm vụ này.! Khi vào game anh hùng sẽ nhận được 1 vật phẩm "Xích Huyết Mật Tịch (1)" để kích hoạt. Có thể mở cuộn mật tịch bằng cách nhấn đúp chuột vào vật phẩm. Thông tin trong mật tịch rất quan trọng cho các nhiệm vụ tiếp theo, do vậy đừng xóa bỏ vật phẩm. Hãy cất giữ cẩn thận.
 
 
Một số anh hùng chưa nhận được vé nhiệm vụ, vui lòng xác nhận Phong Vân Lục như trên để có thể bắt đầu nhiệm vụ.
 
 
*Thực Hiện Nhiệm Vụ:
Sau khi nhận được mật tịch kích hoạt anh hùng vui lòng di chuyển đến "Khách Điếm Long Môn Tây Tạng". "Thiết Huyết 1" diễn ra chủ yếu quanh khu vực này.
 
(Các địa điểm nhiệm vụ Thiết Huyết 1)
 
BQT sẽ chỉ hướng dẫn sơ lược các nhiệm vụ, quý anh hùng vui lòng tham chiến game để có thể trải nghiệm. Xem qua bảng liệt kê thông tin các nhiệm vụ "Thiết Huyết 1".
 
 
2. Sự Kiện THIẾT HUYẾT (2)
Sau khi hoàn tất nhiệm vụ Thiết Huyết 1, nhiệm vụ 2 sẽ bắt đầu. Lúc này bảng Phong Vân Lục như hình sẽ xuất hiện "Đồng Ý" để bắt đầu nhiệm vụ Thiết Huyết (2). Nếu Phong Vân Lục không xuất hiện anh hùng vui lòng kiểm tra tổng nhiệm vụ, giới hạn phải < 20.
 
*Thực Hiện Nhiệm Vụ:
Sau khi nhận được mật tịch kích hoạt anh hùng vui lòng di chuyển đến "Khách Điếm Long Môn Tây Tạng". "Thiết Huyết 2" diễn ra chủ yếu quanh khu vực này. BQT sẽ chỉ hướng dẫn sơ lược các nhiệm vụ, quý anh hùng vui lòng tham chiến game để có thể trải nghiệm. Xem qua bảng liệt kê thông tin các nhiệm vụ "Thiết Huyết 2".
 
Tại nhiệm vụ này, có 1 yêu cầu mua sắm các tài nguyên, anh hùng hãy tìm đến NPC tại làng Khách Điếm Long Môn và mua nguyên liệu theo yêu cầu.
 
 
3. Sự Kiện THIẾT HUYẾT (3)
Sau khi hoàn tất nhiệm vụ Thiết Huyết 2, nhiệm vụ 3 sẽ bắt đầu. Lúc này bảng Phong Vân Lục như hình sẽ xuất hiện "Đồng Ý" để bắt đầu nhiệm vụ Thiết Huyết (3). Nếu Phong Vân Lục không xuất hiện anh hùng vui lòng kiểm tra tổng nhiệm vụ, giới hạn phải < 20. Tại nhiệm vụ này 3 địa điểm sẽ cung cấp thông tin gồm: Phế Thế Thôn, Hoàng Kim Hầu Hiệp Cốc, Bạch Tộc Thôn. Chú ý bản đồ và di chuyển đến địa điểm nhé anh hùng.
*Thực Hiện Nhiệm Vụ:
BQT sẽ chỉ hướng dẫn sơ lược các nhiệm vụ, quý anh hùng vui lòng tham chiến game để có thể trải nghiệm. Xem qua bảng liệt kê thông tin các nhiệm vụ "Thiết Huyết 3".
 
 
Nhiệm vụ 3 sẽ có 2 yêu cầu diệt quái vật, 1) Diệt Hoàng Kim Hầu tại Hoàng Kim Hầu Cốc | 2) Diệt Lang Nha Ma Thú tại Bạch Tộc Thôn
 
4. Sự Kiện THIẾT HUYẾT (4)
Sau khi hoàn tất nhiệm vụ Thiết Huyết 3, nhiệm vụ 4 sẽ bắt đầu. Lúc này bảng Phong Vân Lục như hình sẽ xuất hiện "Đồng Ý" để bắt đầu nhiệm vụ Thiết Huyết (4). Nếu Phong Vân Lục không xuất hiện anh hùng vui lòng kiểm tra tổng nhiệm vụ, giới hạn phải < 20. 
 
*Thực Hiện Nhiệm Vụ:
BQT sẽ chỉ hướng dẫn sơ lược các nhiệm vụ, quý anh hùng vui lòng tham chiến game để có thể trải nghiệm. Xem qua bảng liệt kê thông tin các nhiệm vụ "Thiết Huyết 4".
 
 
Khi tiến hành làm nhiệm vụ diệt 5 quái tại Sơn Cốc, cố gắng kéo quái xa khỏi Lều NPC, tránh tình trạng kẹt quái.
 
 
Tại yêu cầu diệt 10 quái, di chuyển đến khu vực bán vé vào quyết Hắc Chu Tự để có thể nhận nhiệm vụ. Chú ý bản đồ nhỏ và dấu chỉ thị cho nhiệm vụ nhé.
 
5. Sự Kiện THIẾT HUYẾT (5)
Sau khi hoàn tất nhiệm vụ Thiết Huyết 4, nhiệm vụ 5 sẽ bắt đầu. Không cần xác nhận qua Phong Vân Lục.
 
*Thực Hiện Nhiệm Vụ:
- BQT sẽ chỉ hướng dẫn sơ lược các nhiệm vụ, quý anh hùng vui lòng tham chiến game để có thể trải nghiệm. Xem qua bảng liệt kê thông tin các nhiệm vụ "Thiết Huyết 5".
- Với yêu cầu diệt 1 Hắc Tăng - Tây Tạng. Di chuyển đến Cầu Thang lên Hắc Chu Tự để nhận nhiệm vụ và diệt Hắc Tăng
 
 
Nhiệm vụ diệt Hắc Tăng tại cổng Tây Bắc - Hắc Chu Tự, khi đến đây anh hùng vui lòng di chuyển ra khỏi cổng để kích hoạt triệu hồi quái vật. Nếu gặp lỗi, vui lòng di chuyển ngược lại cổng và đi ra lại lần nữa.
6. Sự Kiện THIẾT HUYẾT (6)
- Khi đến nhiệm vụ gặp NPC Thiếu Niên, anh hùng sẽ nhận được 3 vé tham gia phó bản.
 
- Ngoài ra anh hùng cũng sẽ nhận thêm 1 vé đổi bộ hỗ trợ miễn phí cao cấp 30 ngày (chỉ nhận 1 lần). Đổi ngay để nhận quà nhé. Phần quà gồm ( Bộ quần áo HG5 Bạch Long, Bộ tín vật Côn Lôn Sơn 10, Bộ vũ khí Bạch Long Vũ Hải +18). Đây cũng là bộ quà hỗ trợ tham gia phó bản hàng tuần. Thiết Huyết (Tuần).
 
 
 
- Khi hoàn tất nhiệm vụ Thiết Huyết (6) anh hùng sẽ nhận ngay 2 vật phẩm sau:
 
2 nguyên liệu sự kiện "Huyền Thiết Huyết"
 
1 Danh hiệu THIẾT HUYẾT hỗ trợ (chỉ nhận 1 lần)
*Thực Hiện Nhiệm Vụ:
BQT sẽ chỉ hướng dẫn sơ lược các nhiệm vụ, quý anh hùng vui lòng tham chiến game để có thể trải nghiệm. Xem qua bảng liệt kê thông tin các nhiệm vụ "Thiết Huyết 6".
 
 
Tại sự kiện này khi tiến đến Trại Thương Nhân Tây Tạng anh hùng hãy mở mật thư Thiết Huyết để xem thông tin và trả lời NPC Hồng Nguyên Lợi. Sau đó di chuyển đến địa điểm tiếp theo để nhận vé tham gia quyết. Chú ý quyết nằm tại Sơn Cốc trong vách núi gần làng.
 
 
 
- Khi tham gia phó bản cố gắng diệt BOSS để tiến hành nhiệm vụ tiếp theo sau đó hoàn thành Thiết Huyết (6) để nhận quà từ BQT. Đây cũng là yêu cầu để tái kích hoạt nhiệm vụ hàng ngày.
 
 
- Sau khi diệt BOSS, anh hùng cần tìm NPC Thiếu Niên tại Bắt Hải - Ngân Ty Xuyên để hoàn tất nhiệm vụ Thiết Huyết (6).
 
7. Sự Kiện THIẾT HUYẾT (Hàng Tuần)
Để kích hoạt nhiệm vụ và tham gia phó bản, anh hùng cần tìm gặp NPC Lý Y Quân tại cổng phó bản sự kiện. NPC sẽ gửi tặng 15 vé tham gia phó bản.
 
 
 
Phó bản rất khó, quái vật vô cùng mạnh và đông. Hãy cố gắng diệt tất cả quái vật và chặn lối đi của Hắc Long tộc. Thời gian chỉ có giới hạn. Cố gắng nhé anh hùng.
 
 
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn
 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.