Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Bản Cập Nhật Võ Đang - Viêm Ma (Quyết)

bg banner top

Bản Cập Nhật Võ Đang - Viêm Ma (Quyết)

Chư vị Bằng Hữu cùng theo dõi những thông tin mới về bản cập nhật mới Võ Đang - Viêm Ma (quyết) tại bài viết này nhé.
I) 6 Loại Võ Công Mới Được Cập Nhật
  • 6 loại võ công mới bao gồm: 1 Khinh Công, 1 Cận Chiến, 1 Khí Công, 1 Hỗ Trợ, 2 chiêu dành cho Hoàn Hảo vật lý/khí công.
  • 6 loại võ công mới chỉ có thể sử dụng bí tịch để tu luyện đến tầng cao nhất (tầng 5)
1) Vạn Ảnh Phi Tiễn
Khinh công mới, khi thi triển nhân ảnh để lại như hàng vạn mũi tên lao về phía trước. 4 lớp nhân vật (Cận Chiến, Hoàn Hảo, Khí Công, Hỗ Trợ) đều có thể sử dụng.
2) Thiên Vương Ma Nộ
3) Vũ Lôi Oanh Đỉnh
4) Nộ Long Bạo
5) Hoàng Long Lôi Bạo
6) Phá Thiên
II) Cấp Độ Mới Từ 251 Đến 255
Cấp Độ Mới Từ 251 Đến 255. Thành tựu mới, nhân vật chuyển giai đoạn tu luyện tại tầng thứ 22, bước vào giới cảnh "Hư Vô Mị Ảnh"
III) Mở Sát Thương Lên Đến 2.000.000
Tại bản cập nhật mới ngày 07/06/2022, lượng sát thương tối đa của nhân vật đã được mở lên đến 2.000.000 sát thương
IV) Nhiệm Vụ Hàng Tuần Từ [Vô Danh Lãng Khách]
Vô Danh Lãng Khách đã xuất hiện tại Hợp Phì, hoàn thành các yêu cầu từ Cao Thủ Ẩn Thân này để nhận được những phần thưởng xứng đáng nhé Bằng Hữu
  • Các Nhiệm Vụ Từ [Vô Danh Lãng Khách]
1. Võ Lâm Tiểu Sự (hàng tuần) - Chu Tước Vũ Vệ [Thấp]
Yêu cầu: cấp độ từ 100. Tiêu diệt trùm tại tầng 10 Phó Bản Bất Tận (10 lần)
Quà:  Hướng Dẫn Bí Tịch Mảnh *15
 
2. Võ Lâm Tiểu Sự (hàng tuần) - Chu Tước Vũ Vệ [Trung]
Yêu cầu: cấp độ từ 100. Tiêu diệt trùm tại tầng 21 Phó Bản Bất Tận (10 lần)
Quà:  Hướng Dẫn Bí Tịch Mảnh *30
 
3. Võ Lâm Tiểu Sự (hàng tuần) - Đánh Bại Hắc Long Hỏa Ngục Binh
Yêu cầu: cấp độ từ 230. Đơn đấu và tổ đội đánh bại Hắc Long Hỏa Ngục Binh tại phó bản Võ Đang - Viêm Ma mới (5 lần)
Quà:
 Hướng Dẫn Bí Tịch Mảnh *50
 Nguyệt Âm Châu (Mảnh)
 
4. Võ Lâm Tiểu Sự (hàng tuần) - Đánh Bại Hắc Long Hỏa Ngục Binh (Chân) 
Yêu cầu: cấp độ từ 230. Đơn đấu và tổ đội đánh bại Hắc Long Hỏa Ngục Binh (Chân) tại phó bản Võ Đang - Viêm Ma mới (5 lần)
Quà:
 Hướng Dẫn Bí Tịch Mảnh *100
 Nhật Dương Châu (Mảnh)
V) Nâng Cấp Quái Vật Trên Bản Đồ 'THANH ĐẢO'
Tại bản cập nhật mới từ ngày 07/06/2022, quái vật trên bản đồ 'Thanh Đảo' sẽ có sự nâng cấp về sức mạnh cũng như cấp độ:
  • Quái vật dạng cũ: Có cấp độ từ 230 - 245
  • Quái vật nâng cấp: Có cấp độ từ 243 - 260
 
Để biết thêm chi tiết tham chiến ngay tại 9D - Cửu Long Tranh Bá Dzogame nào chư vị ơi!!!.
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.