Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Hướng Dẫn Nhận Và Sử Dụng Code Quà Đăng Ký Sớm

bg banner top

Hướng Dẫn Nhận Và Sử Dụng Code Quà Đăng Ký Sớm

Hướng Dẫn Nhận Và Sử Dụng Code Quà Đăng Ký Sớm.

Bước 1: Chọn Biểu Tượng Hộp Quà Trong Dzolauncher

  • Sau khi click vào biểu tượng hộp quà, các mã code khả dụng sẽ hiện ra

  • Bằng hữu ghi nhớ mã code để nhập vào game.

Bước 2:  Vào game và chọn biểu tưỡng Kỳ Trân CácBước 3: Giao diện KTC xuất hiện, click vào phần “Quà Tặng”Bước 4: Nhập mã code mà bằng hữu đã ghi nhớ tại bước 1

  • Sau khi nhập mã code, bằng hữu click sử dụng, một hộp tin thông báo thành công sẽ hiện ra, bằng hữu chỉ cần nhấn “OK” để xác nhận

Bước 5: Chọn vào biểu tượng Kì Trân Tiêu Cục


 

  • Sau khi giao diện KTTC xuất hiện, bằng hữu chọn thẻ “Nhận” và tick vào vật phẩm đã được gửi tại danh sách vật phẩm và chọn “Nhận” phía dưới.


 

  • Việc còn lại là chỉ cần kiểm tra rương đồ xem vật phẩm mà bằng hữu vừa nhận đã được chuyển đến kho đồ hay chưa!Chúc các vị bằng hữu có được các vật phẩm như ý!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.