Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Chức Trách

bg banner top

Chức Trách

Khi bằng hữu đạt được thành tựu nhất định, sẽ được quyền chọn một trong những chức trách được chỉ định để làm đệ tử chính thức. Bằng hữu phải quyết định thật cẩn trọng vì chức trách có liên hệ mật thiết sự trưởng thành của nhân vật sau này. Sau khi chọn chức trách bằng hữu sẽ được truyền thụ võ công của môn phái, tùy theo năng lực và đặc tính của chức trách đó. Bằng hữu được quyền giao trả lại chức trách 1 lần duy nhất thông qua Khai Đinh Đại Pháp, nhưng phải phế võ công đã học trước đó, học lại từ đầu võ công của chức trách mới và thua sút người khác về hỏa cầu võ công. Để trở thành đệ tử của một môn phái bằng hữu phải trải qua một kỳ sát hạch và phải có một số kinh nghiệm giang hồ (Nhiệm vụ nhập môn). Yêu cầu năng lực của mỗi môn phái là khách nhau Vong Ngã Chi Cảnh (Cấp 1 - Cấp 12): yêu cầu 4 thành ở Cái Bang và Bí Cung, trong khi Lục Lâm và Thiếu Lâm yêu cầu 6 thành. Lúc mới gia nhập bằng hữu là đệ tử tu luyện. Muốn trở thành đệ tử chính thức thì bằng hữu phải trải qua một sát hạch khác.

*Tips: Với mỗi dòng chức trách lại có “ vũ khí ” phù hợp cho dòng chức trách đó.

Danh sách chức trách môn phái: 

Môn phái

Dòng chiến đấu

Dòng trí tuệ

Dòng hoàn hảo

Dòng khí công

Nhập môn

Cái Bang

Chiến Vệ Cái

Thương Minh Cái

Đấu Hồn Cái

Giáng Long Cái

Nhập môn đệ tử

Thiếu Lâm

La Hán Tăng

Kim Cang Tăng

Phục Ma Tăng

Chế Ma Tăng

Nhập môn đệ tử

Võ Đang

Thanh Long Nhân

Chu Tước Nhân

Bạch Hổ Nhân

Huyền Vũ Nhân

Nhập môn đệ tử

Lục Lâm

Bác Đấu Quỷ

Diệu Thủ Quỷ

Thái Sơn Quỷ

Thiết Giáp Quỷ

Nhập môn đệ tử

Bí Cung

Chiến Thần Nữ

Thiên Thần Nữ

Tử Hà Nữ

Nhiếp Hồn Nữ

Nhập môn đệ tử

Ma Giáo

Huyết Chiến Ma

Quỷ Hồn Ma

Cuồng Bạo Ma

Hắc Phong Ma

Nhập môn đệ tử

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.