Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Hắc Chu Tự

bg banner top

Hắc Chu Tự

*Vị trí: Tây Tạng

*Hướng Dẫn Hoàn Thành Quyết:

Mỗi khi tiêu diệt 1 thủ vệ bằng hữu sẽ nhận được một thẻ “ Hắc Quỷ Giáp (1- 4) tương ứng với số thứ tự của hộ vệ”.

Dùng các thẻ “Hắc Quỷ Giáp” để đổi vé vào cổng, để đổi các Key ( Xanh, Đỏ) đánh Boss Viên Thiệu Luật Sư Vương (Hạ) nhận item và Nước Mắt Thiệu Vương dùng để đổi key Xanh, Tiếp tục vào đánh Boss Viên Thiệu Luật Sư Vương (Trung) nhận item và Nước Mắt Viên Thiệu dùng để đổi key Đỏ.

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.