Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Thiên Ngân Điện

bg banner top

Thiên Ngân Điện

*Vị trí : Nam Xương

*Mua key tại NPC: Chung Nhân Hà tại cổng vào.

 

Có 4 loại key : Tím (Dễ), Xanh (Vừa), Đỏ (Khó), Đen(Rất Khó). Key cần phải thu thập.

* Bằng hữu cũng có thể sử dụng thẻ bài để vào (sử dụng cho 2 quyết Tử Thần).

*Hướng Dẫn Hoàn Thành Quyết

1) Có 6 ải : Nhập Ải, Thiết Tiền Quan, Đồng Tiền Quan, Ngân Tiền Quan, Kim Tiền Quan, Hoàng Kim Quan. Đánh hết quái và Boss để qua ải, hãy chắc rằng bằng hữu sẽ không đi lạc trong mê cung bằng cách mở bản đồ (Phím M).

2) Hãy coi chừng những loại cột trụ này!

 

3) Tại ải cuối các Boss từ các tầng trước đó sẽ xuất hiện ở đây, phá hủy các trụ Quỷ Hỏa Thạch cũng như đám quái lâu la cấu máu, Hai Boss “ Hoàng Kim Chế Cương Quỷ  vs Tiếu Nhan Quỷ “ sẽ có 2 mạng cho mỗi Boss và kèm theo các hiệu ứng khó chịu. Chú ý nhé!

Đoạn Nương Chi Khách (Hắc Đạo), Hàng Sơn Tân Quý (Bạch Đạo) nếu tiêu diệt được Boss và Diêm Vương Hiệp

*Danh hiệu nhận được : Tử Thần Thần Khách nếu tiêu diệt được Boss và Thiên Ngân Hiệp.

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.