Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Pháo Đài Bồ Đạt La

bg banner top

Pháo Đài Bồ Đạt La

*Vị Trí: Tây Tạng

*Tìm Key:

  • Cần có 1 trong 4 loại key Tím (dễ), Xanh (vừa), Đỏ (Khó), Đen (Rất Khó) để vào.
  • VD Minh họa cho key:
  • Đánh quái ở Bồ Đạt La Cung để kiếm key Tím:

Tiêu diệt quái và Boss để hoàn thành phó bản Tím và nhận key Xanh, hoàn thành phó bản Xanh để nhận key Đỏ.

*Hướng Dẫn Hoàn Thành Quyết:

Khi vào quyết hãy mở chiếc hộp thần kì ;))

Phần thưởng bên trong chiếc hộp thần kì là triệu hồi Boss và quái của quyết này. Tiêu diệt toàn bộ quái và Boss để hoàn thành quyết.

*Phần Thưởng: danh hiệu và trang bị mới (Huyết Ma, Hắc Huyết Ma).

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.