Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Dã Thú Các

bg banner top

Dã Thú Các

*Vị trí:Là phó bản ở bản đồ Nam Xương

 

*Tìm Key:Để vào được phó bản này, cần farm nguyên liệu ở Liêu Đông và đổi key ở NPC Khánh Mặc .

* Bằng hữu cũng có thể sử dụng Song Long bài để vào (sử dụng cho 2 quyết song long).

.

*NPC: NPC tại đây không bán Key vào Quyết, bằng hữu cần phải thu thập Key.

*Hướng Dẫn Hoàn Thành Quyết:

  • Để vào được phó bản này, cần farm nguyên liệu ở Liêu Đông và đổi key ở NPC Khánh Mặc.
  • Đánh Boss ở góc 1h, 5h và 6h để nhận thông hành lệnh . Sau đó tiêu diệt hết quái và Boss ở giữa bản đồ để qua ải. Các danh hiệu nhận được : Hắc Long Toái Bộ nếu tiêu diệt được Boss và Dã Thú Phong Môn.

*Danh hiệu nhận được : Hắc Long Toái Bộ nếu tiêu diệt được Boss và Dã Thú Phong Môn.

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.