Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Hướng Dẫn Nạp Thẻ Trên Website

bg banner top

Hướng Dẫn Nạp Thẻ Trên Website

Để các bằng hữu có thể dễ dàng nạp tiền sử dụng trong game " Cửu Long Tranh Bá “ San muội sẽ hướng dẫn nạp tiền tại Website Dzogame nhé: https://vi.dzogame.vn/

Chú Ý: Dzodong/Dzocoin chính là tiền chuyển đổi sang “ Tiền Game “ do vậy bằng hữu cần nạp Dzodong/Dzocoin trước !

B1) Tại giao diện Website https://vi.dzogame.vn/  , giao diện này còn có các mục: Nạp Tiền, Mua Thẻ, Mua Dzodong, Hướng Dẫn Nạp và các hình thức hỗ trợ thẻ nạp.

 

B2) Tiến hành Chọn mua Dzodong.

  • Đăng nhập tài khoản:

  • Giao diện sau khi đăng nhập:

 

B3) Mua Dzodong.

 

B4) chuyển Dzodong sang " Tiền Game ".

 

B5) Nạp tiền vào Game

Chọn “ cho chính bạn “.  Sau đó tiến hành chọn thông tin game, tài khoản, và số tiền cần nạp.

  • Lưu Ý: phần DZO.0000*** chính là tài khoản HashID mà bằng hữu sử dụng.

  • Tiến hành xác thực và nạp tiền: sau khi đã xác thực các thông tin yêu cầu bằng hữu vui lòng chọn “ Đồng Ý Mua “ để xác nhận nạp.

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.