Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Cập Nhật Mới 'Sinh Tử Quyết' và 'Diêm Vương Quyết'

bg banner top

Cập Nhật Mới 'Sinh Tử Quyết' và 'Diêm Vương Quyết'

Sau một loạt các biến cố lớn tại vùng đất Cửu Long, hiện các thế lực tà đạo 'Sinh Tử Quyết' và 'Diêm Vương Quyết' cũng tham gia góp sức, tạo ra sự mất cân bằng lực lượng tại vùng đất Cửu Long Tranh Bá. Chư vị cùng theo dõi thông tin về Cập Nhật Mới 'Sinh Tử Quyết' và 'Diêm Vương Quyết' để chống lại lũ ma vật gian xảo này nhé.

I) Thông Tin Sơ Lược Về 'Sinh Tử Quyết' và 'Diêm Vương Quyết'

  • Sinh Tử Quyết: gồm 2 quyết

Hắc Đạo: Bắc Tử Vong Cốc - Thạch Gia Trang

Bạch Đạo: Nam Tử Vong Cốc - Trịnh Châu

  • Diêm Vương Quyết: gồm 2 quyết

Hắc Đạo:  Tây Diêm Vương Cốc - Đại Đồng

 Bạch Đạo: Đông Diêm Vương Cốc - Tế Nam

II) Cập Nhật Thay Đổi

1) Vé Vào Quyết

Đối với các loại vé cũ Bằng Hữu có thể mua tại NPC bán tại cổng vào quyết. Chỉ có thể dùng vé Sinh Tử Quyết tại Tử Vong Cốc tương tự với vé Diêm Vương Quyết tại Diêm Vương Cốc.

Tại bản cập nhật mới Bằng Hữu có thể sử dụng 1 loại vé 'Sinh Tử Bài' để thông hành cả 2 quyết trên. Mua vé tại NPC trước cổng vào quyết.

Giá Vé Bán Tại NPC Bằng Vàng Gồm 2 Mức:

2 Loại vé thường sẽ không thay đổi nhiều về sức mạnh quái vật so với trước đây. Cần 3 vé mỗi loại để vào quyết.

  •  Vé Sinh Tử: 1.650.000 Vàng/ 1 vé.
  •  [Chân] Vé Sinh Tử: 2.200.000 Vàng/ 1 vé.

Đặc Biệt Vé Bán Tại Kỳ Trân Các Bằng Long Gồm 3 Mức:

3 Loại vé đặc biệt mua bằng Long Kim tại Kỳ Trân Các sẽ có độ khó tăng dần theo các loại vé. Đặc biệt vé [Cực] Sinh Tử Bài. Mặt khác chỉ cần dùng 1 vé Sinh Tử mua tại Kỳ Trân Các để có thể vào quyết (1 vé để vào với cả 3 loại).
  •  Sinh Tử Bài: 

Gói lẻ (1) giá 149 Long Kim

Gói (5) vé giá 249 Long Kim

  •  [Chân] Sinh Tử Bài: 

Gói lẻ (1) giá 299 Long Kim

Gói (5) vé giá 499 Long Kim

  •  [Cực] Sinh Tử Bài: 

Gói lẻ (1) giá 599 Long Kim

Gói (5) vé giá  999 Long Kim

Vé mua tại Kỳ Trân Các sẽ có hiệu ứng bổ trợ như sau:

 Đặc biệt  [Cực] Sinh Tử Bài sẽ có tỉ lệ rớt nguyên liệu và vật phẩm cao nhất.

III) Cơ Chế Các Quyết Sau Cập Nhật

Cơ chế không thay đổi tại các quyết, nhưng có sự thay đổi về hiển thị quái vật. Cụ thể, Đại ma vật (Boss, và quái vật đặc biệt) tại Sinh Tử Quyết sẽ có thanh máu hiển thị mới:

  • Riêng vé [Cực] Sinh Tử Bài đi Diêm Vương Quyết sẽ có sự thay đổi về cơ chế đi quyết, nhưng hiện tại chỉ có những thông tin dựa trên tấm bản đồ cũ nát từ một anh hùng đã hi sinh khi khai phá quyết này. Chư vị hãy vận dụng kỹ năng và tham gia cùng hội nhóm để khai phá bí mật này nhé.

Khi hoàn thành quyết, chư vị đừng bỏ lỡ những rương báu hoặc thu thập tài nguyên được cất giấu trong quyết nhé.

 

IV) Thu Thập/ Chế Tạo Tài Nguyên, Vật Phẩm Mới Ấn Nhanh Phím F11

1) Thu Thập
 
 
 
2) Chế Tạo
Chư vị chú ý: khi chế tạo thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất!!!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Để biết thêm chi tiết tham chiến ngay tại 9D - Cửu Long Tranh Bá Dzogame nào chư vị ơi!!!.
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.