Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Phó Bản Vô Tận

bg banner top

Phó Bản Vô Tận

Là phó bản hàng ngày tham gia thông qua nút F11, mỗi ngày có 5 lần được vào(reset số lần lúc 0h). Có 2 hình thức: Cá Nhân và Tổ Đội. Tuỳ vào thời gian cũng như số quái đánh được trong phó bản mà hệ thống sẽ xếp hạng vào mỗi tháng.TOP 50 Cá Nhân và Tổ Đội sẽ nhận được điểm thưởng, hạng càng cao điểm càng nhiều. Có thể dùng điểm để đổi thưởng vật phẩm

*Hướng Dẫn Hoàn Thành Quyết:

Đầu tiên các bằng hữu ấn F11 chọn “Khu Vực Chờ”.

Tiếp theo các bằng hữu sẽ được chuyển đến khu vực chờ tại Lâu Lan.

Tại khu vực chờ người chơi có thể đổi vật phẩm hoặc mua thêm các item cũng như sắp xếp lại hành trang, tổ đội một cách hợp lý.

Bây giờ khi đã chuẩn bị xong ấn F11 chọn ”Vào Phó Bản”, hãy cùng chạy đua nào. Chú ý thời gian và khu vực xuất hiện quái nhé!!

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.