Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Mãnh Thú Các

bg banner top

Mãnh Thú Các

*Vị trí: Hàng Châu

*NPC bán key: Sơn Nam

Có 4 loại key :Tím (Dễ), Xanh (Vừa), Đỏ (Khó), Đen(Rất Khó). Key Đen cần phải thu thập.

* Bằng hữu cũng có thể sử dụng thẻ bài để vào (sử dụng cho 2 quyết Tử Thần).

*Hướng Dẫn Hoàn Thành Quyết: Tương tự Thiên Ngân Điện tại Hàng Châu, bằng hữu sẽ phải qua 6 ải để hoàn thành quyết.

*Danh hiệu nhận được : Tử Thần Ma Khách nếu tiêu diệt được Boss và Mãnh Thú Hiệp.

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.