Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Hoàng Kim Thành

bg banner top

Hoàng Kim Thành

*Vị trí: Lâu Lan

*NPC bán key Vô Danh Lãng Khách

 

*Tìm Key: Đánh Boss ở Lâu Lan để kiếm key vào phó bản, cần có 1 trong 4 loại key  : Tím (dễ), Xanh (vừa), Đỏ (Khó) để vào, Key Đen cần phải thu thập.

*Hướng Dẫn Hoàn Thành Quyết:

  • Trong Quyết không thể sử dụng bản đồ.
  • Tại các lối vào thành có 5 thủ hộ vệ tương ứng: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Những thủ hộ vệ này rất mạnh hãy cẩn thận.
  • Có 5 phòng có quái và Boss tiêu diệt hết quái và Boss ở 5 phòng để hoàn thành phó bản và nhặt rương ở phòng 6:

      

  • Để nhặt được rương cần thu thập chìa khóa mở rương, thu thập bằng cách đánh quái trong Quyết.

      

      VD:

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.