Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Kỳ Lân Quyết

bg banner top

Kỳ Lân Quyết

Là Phó Bản ở bản đồ Lâu Lan, gồm 2 Phó Bản là Tây Thần ĐiệnĐông Thần Điện. Các Boss tầng cuối ứng với mỗi phó bản:

( Tây Thần Điện - Huyết Kỳ Lân ), ( Đông Thần Điện - Hắc Kỳ Lân ).

*Vị Trí: Lâu Lan

* Phần thưởng: tiêu diệt Boss tại mỗi quyết, bằng hữu sẽ nhận được trang bị Kỳ Lân

I. Tây Thần Điện

1) Bản đồ

2) Quái Các Tầng

3) Tiêu Diệt “ Huyết kỳ Lân ”

*Khi vào Boss cuối hãy phá hủy “ Cọc đá của Tiêu Cục “ để triệu hồi Boss.

II. Đông Thần Điện

Đi qua các tầng đến tầng cuối Tiêu diệt Hắc Kỳ Lân để hoàn thành phó bản.

1) Bản Đồ

2) Quái Các Tầng

3) Tiêu Diệt “ Hắc Kỳ Lân “

*Khi vào Boss cuối hãy phá hủy “ Cọc đá của Tiêu Cục “ để triệu hồi Boss.

 

FanpageCửu Long Tranh Bá - Fanpage

Nhóm thảo luậnCửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận

Hồ San San,

Kính bút.