Cửu Long Trang Bá - Cẩm Nang - Thiếu Lâm - Bí Cung (Quyết Mới)

bg banner top

Thiếu Lâm - Bí Cung (Quyết Mới)

Thiếu LâmBí Cung (quyết) là hai phó bản hoàn toàn mới, tiếp nối sau Võ Đang quyết và Viêm Ma quyết chia đều cho 2 thế lực Bạch Đạo và Hắc Đạo, để khai phá hai quyết mới - tiêu diệt đám phản tặc. Hãy xem ngay thông tin tại bài viết này.!

"CHÍNH TÀ BẤT LƯỠNG LẬP

HẮC - BẠCH BẤT SONG HÀNH"
I) Thông Tin Sơ Lược
Tại bản cập nhật mới 4 quyết phó bản sẽ được dịch chuyển về bản đồ Thường Trúc Thôn, đến ngay khu vực "Cao Nguyên - nơi từng là xào huyệt của đám Nhất Kiếm Lang".
 
 

II) Cách Vào Quyết

1) Yêu Cầu
  • Nhân vật phải có cấp độ từ 230 mới có thể khai phá Quyết
  • 1 Nhân vật có 2 lượt tham gia quyết mỗi tuần, mỗi độ khó 1 lượt tham gia. Gồm quyết thường và quyết Chân
  • Sức mạnh quái vật trong quyết sẽ X4~5 lần chỉ số gốc nếu Bằng Hữu tham gia tổ đội 4 thành viên
2) Các Hình Thức Tham Gia Quyết
 
Chú Ý: Bằng Hữu có ~20 phút để hoàn thành quyết
  • Bằng Hữu có thể đơn đấu tham gia khai phá quyết hoặc tổ đội yêu cầu 4 thành viên
  • Chọn vạc lửa (Đỏ) để khai phá quyết có độ khó cao - Quyết [Chân]
  • Chọn vạc lửa (Lam) để khai phá quyết thường
3) Thông Tin Quái Vật
Tại 2 quyết môn phái mới quý anh hùng hãy cẩn trọng vì thông tin vô cùng ít ỏi, Chỉ biết rằng cơ chế được đám phản tặc Bí Cung và Thiếu Lâm đặt ra khác hoàn toàn tại Võ Đang và Viêm Ma. 1 Võ Đài Duy Nhất với 5 Màn BOSS, cố gắng vượt qua cửa ải này nhé anh hùng.!
 
 
Tầng
Thiếu Lâm Quyết Thường Chân
Quái Vật Đơn Đấu Đội (4) Đơn Đấu Đội (4)
1 Hắc Long Tộc Sát Phái 4 6 4 4
  Hắc Y Sư Sa Ngã 1 1 1 1
  Hắc Long Vô Ảnh Sát Thủ Boss Phụ 0 0 0 1
2 Hắc Long Vệ Binh 1 2 1 2
  Hắc Long Cung Thủ 1 2 1 2
  Tu Sĩ Sa Ngã 3 6 3 4
3 Hắc Long Vô Ảnh Sát Thủ Boss Phụ 1 1 1 1
  Hắc Long Tộc Sát Phái 4 6 4 6
4 Hắc Long Vệ Binh 1 6 1 6
  Hắc Long Cung Thủ 1 2 1 2
  Tu Sĩ Sa Ngã 3 6 3 6
5 Hắc Y Sư Sa Ngã Boss Cuối 1 1 1 1
 
Tầng
Bí Cung Quyết Thường Chân
Quái Vật Đơn Đấu Đội (4) Đơn Đấu Đội (4)
1 Hắc Long Tộc Biệt Kích 4 6 4 4
  Chân - Hắc Long Tộc 1 1 1 1
  Hắc Long Vô Ảnh Sát Thủ Boss Phụ 0 0 0 1
2 Hắc Long Vệ Binh 1 2 1 2
  Hắc Long Cung Thủ 1 2 1 2
  Quân Do Thám Phản Trắc 3 6 3 4
3 Hắc Long Vô Ảnh Sát Thủ Boss Phụ 1 1 1 1
  Sát Thủ Phản Trắc 4 6 4 6
4 Hắc Long Vệ Binh 1 6 1 6
  Hắc Long Cung Thủ 1 2 1 2
  Quân Do Thám Phản Trắc 3 6 3 6
5 Chân - Hắc Long Tộc - Hắc Ảnh Boss Cuối 1 1 1 1
 
III) Phần Quà 
  • Khi hoàn thành quyết (diệt BOSS cuối) anh hùng sẽ nhận được một hộp quà hiện tại góc màn hình ấn để nhận thưởng tương ứng 
Quyết Thường
Tham Gia Quà Thông Tin
Đơn Đấu
Hộp phần thưởng phó bản môn phái
Thưởng Cơ Bản
Hộp phần thưởng phó bản môn phái - Vàng
Nhóm (4)
Hộp phần thưởng phó bản môn phái
Thưởng Chung
Hộp phần thưởng tổ đội phó bản môn phái
Hộp phần thưởng phó bản môn phái - Vàng
Thưởng Đến Top 1 và 2 Gây Sát Thương
Hộp phần thưởng phó bản môn phái - Bạc
Hộp phần thưởng phó bản môn phái - Đồng Thưởng Top 3,4 Gây Sát Thương
 
Quyết Chân
Tham Gia Quà Thông Tin
Đơn Đấu
Hộp phần thưởng phó bản môn phái - Chân
Thưởng Cơ Bản
Hộp phần thưởng phó bản môn phái Chân - Vàng
Hộp Thưởng Thêm Phó Bản Chân
Nhóm (4)
Hộp phần thưởng phó bản môn phái - Chân
Thưởng Chung
Hộp phần thưởng tổ đội phó bản môn phái - Chân
Hộp phần thưởng phó bản môn phái Chân - Vàng
Thưởng Đến Top 1 và 2 Gây Sát Thương
Hộp phần thưởng phó bản môn phái Chân - Bạc
Hộp phần thưởng phó bản môn phái Chân - Đồng Thưởng Top 3,4 Gây Sát Thương
Hộp Thưởng Thêm Phó Bản Chân Thưởng Chung
Thưởng Thêm
Hộp phần thưởng thêm - Ma Giáo
Thưởng Chung
(Chỉ Thưởng Với Quyết Chân)
Hộp phần thưởng thêm - Võ Đang
Hộp phần thưởng thêm - Bí Cung
Hộp phần thưởng thêm - Thiếu Lâm
IV) Tài Nguyên - Thu Thập - Chế Tạo
  • Tài Nguyên Sự Kiện: cố gắng thu thập thật nhiều nguyên liệu từ quyết môn phái mới, chắc chắn sẽ rất cần thiết cho việc Thu Thập/ Chế Tạo bộ 16 tín vật đặc biệt.!

 

 

 

 

 

 

  • Chế Tạo - Hợp Phì - Tuấn Hạo: Bộ 16 tín vật Xích HỏaHải Tiếu

Xích Hỏa

   
 
   
 
Hải Tiếu
 
   
   
 
Chúc tất cả bằng hữu tham gia “ Cửu Long Tranh Bá 9D - Dzogame “ vui vẻ và thư giãn!
 
Fanpage: Cửu Long Tranh Bá - Fanpage
Nhóm thảo luận: Cửu Long Tranh Bá - Nhóm Thảo Luận
Hồ San San,
Kính bút.